Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Forskare granskade miljörådgivare

Foto: Erik Karlsson

Forskare granskade miljörådgivare

12 april 2016

Kan rådgivning på gården leda till renare vatten? Ja, enligt brittiska forskare. Men alla rådgivningsorganisationer verkar inte vara lika lämpade för jobbet och erfarenheter från rådgivning bör inkluderas i vattendirektivets åtgärdsplaner per avrinningsområde. Det är två slutsatser i en ny rapport.

Rådgivningen till lantbrukare för vattenvård, biologisk mångfald med mera ser lite annorlunda ut än i Sverige. Det finns många olika rådgivningsorganisationer i var och en av de tre kategorierna: statliga, miljöorganisationer och privata rådgivningsorganisationer.

För att förstå vilka råd om näringsläckage som ges i praktiken och vad rådgivarna gör för att få rådet omsatt i en åtgärd har brittiska forskare intervjuat 81 rådgivare som utför vattenvårdsrådgivning. För att få en så heltäckande bild som möjligt av rådgivarna valdes rådgivare i tre regioner i England ut. De tillhörde alla tre kategorierna av organisationer enligt ovan.

Fem-i-topp

På frågan vilka åtgärder som rådgivarna oftast ger råd om blev svaret:

  1. jordanalyser
  2. separera smutsigt och rent vatten på gården
  3. täckning med tak
  4. skyddszoner
  5. minskade gödselgivor.

Däremot gavs sällan råd om fånggrödor och biobäddar och rådgivarna förklarade det med att de inte tyckte att de har tillräcklig kunskap om de båda åtgärderna.

Ibland motstridiga råd

64 procent av rådgivarna berättade att det någon gång under ett gårdsbesök hänt att lantbrukaren berättade att han eller hon fått ett helt annat råd av en annan rådgivare än det som nu gavs. Exempelvis kunde en rådgivare rekommendera trädplantering längs ett vattendrag för att ge skugga åt fisk medan en annan föredrog trädfritt för att gynna vadarfåglar.

En annan fråga var kontakten mellan rådgivarna och kunskapsöverföringen mellan dem om den aktuella gården. Här fanns både exempel på hur rådgivare arbetade tätt i nätverk och omhändertagande för att hitta den rådgivare med bäst kunskap om det aktuella på en gård. Men det fanns också exempel på otillräcklig kontakt och på dubbelarbete.

Fem sätt att få rådet omsatt till åtgärd

Rådgivarna använde sammanlagt fem olika sätt att få lantbrukaren att omsätta givna råd i verkligheten:

  1. tips om bidrag att söka
  2. miljöstöd inom landsbygdsprogrammet
  3. information om aktuell lagstiftning
  4. ”voluntary approach”
  5. tips om rådgivare som är specialiserade på aktuell åtgärd.

De flesta rådgivningsorganisationer begränsade sig till använda sig av en av de fem styrmedlen men ett fåtal behärskade flera av dem.

Källa: The roles of farm advisors in the uptake of measures for the mitigation of diffuse water pollutionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Emilie Vrain and Andrew Lovett. Land Use Policy 54 (2016) 413–422. 

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp