Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Stora leverflundran

Foto: Mårten Svensson

Bra betesstrategi hindrar stora leverflundran

16 mars 2016

Förekomsten av parasiten stora leverflundran har ökat hos svensk nötboskap med nästan 11 procent mellan år 2005 och 2013. En väl utförd betestrategi är viktig för att undvika smittan. Nu har flera svenska studier gjorts på förekomst av leverflundran bland annat där forskare tittat betande köttbesättningar.

"Hot spots" för stora leverflundran

Kluster där det hittades mycket av stora leverflundran. Foto: Novobilský, A., Novák,J.,Björkman,.Höglund,J

Kännedom om stora leverflundrans utbredning i Sverige har varit begränsad och de uppgifter om hur många djur som drabbats har kommit från slakterierna, där kanske så många som en tredjedel av fallen inte upptäcks.

I en studie har forskare tittat på blodprover från drygt 2000 köttbesättningar för att undersöka antikroppsnivåer för leverflundra. Den geografiska utbredningen undersöktes, samt vilka faktorer som kan tänkas förutsäga förekomsten av leverflundra. Djurtäthet, temperatur, nederbörd, jordtyp, förekomst av barrskog och koncentration av vissa mineraler i jorden togs med i undersökningen.

Skåne och Västra Götaland mest utsatta

Den genomsnittliga andelen av nötbesättningarna som testades positiva för antikroppar (seroprevalence) mot leverflundran i Sverige var 9,8 procent. Forskarna kunde se två områden där risken för smitta var extra stor.

I Västra Götaland hittades 49 besättningar där 65 procent av besättningen testades positiv för antikroppar. Totalt i Växtra Götaland testades 15,7 procent av 350 besättningar positivt för antikroppar.

Det andra området med högt smittryck var i Skåne utanför Malmö. Där hittades 199 besättningar där 35 procent av besättningen testades positiv för antikroppar. Totalt testade 20,6 procent av besättningarna i Skåne positivt för antikroppar.

I Halland som ligger mellan dessa två områden hade testade överraskande nog endast 5,1 procent på 78 undersökta besättningar positivt för antikroppar. Anmärkningsvärt var också att leverflundran förekom så långt upp som i Byske i Västerbotten.

Positivt med barrskog

Det visade sig att förekomst av leverflundra påverkas av många olika faktorer och det återstår forskning för att finna fler samband. Studien visade dock att frånvaro av barrträd uppvisade positiv korrelation med förekomsten av antikroppar, liksom djurtäthet, jordtypen Dystric Leptison och järn och magnesiumkoncentrationer i jorden.

Medeltemperatur i andra kvartalet av året och snö/regn under förstakvartalet gav positiv korrelation, medan nederbörd under tredje och fjärde kvartalet uppvisade negativ korrelation. Ingen enskild faktor identifierades som förutsägelse för leverflundreangrepp.

Troligtvis spelar betesstrategi och produktionsstyrning en stor roll i leverflundrans omfattning på gården. I ett land där de allra flesta nötkreatur är ute på bete är det viktigt att få fram mer fakta om stora leverflundran och dess mellanvärd.

Källa: Novobilský, A., Novák,J.,Björkman,.Höglund,J. Impact of meterological and environmental factors on the spatial distrubution of Fasciola hepatica in beef cattle herds in Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. BMC Veterinary Research (2015) 11:128

Fakta: Stora leverflundran

Stora Leverflundran är en parasit som orsakar stora besvär hos betande idisslare, främst får och nötkreatur.

  • Leverflundran lever i värddjurets gallgångar där de producerar ägg som sedan förs ut till betet via träcken. Parasiten behöver en mellanvärd, en snäcka för att kunna utvecklas till infektionsdugliga larver på betet. Leverflundrans ägg kläcks i vattensamlingar och även snäckan är beroende av vatten.
  • Stora leverflundran orsakar kroniska skador i värddjurets lever. Symptomen varierar hos djuren; nedsatt tillväxt, tidig utslagning av dikorna pga dåligt hull, försämrad dräktighet eller nedsatt mjölkavkastning kan förekomma.

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp