Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Kommunala avtal för dricksvattenskydd

Foto: shutterstock

Kommunala avtal för dricksvattenskydd

04 mars 2016

Avtal mellan kommuner och lantbrukare är vanliga och ger ofta högre skyddsnivå än föreskrifter. Om kommunerna vill skydda dricksvattnet med hjälp av ekologiskt odling i sina vattenskyddsområden behöver de hjälpa till med avsättning för de ekologiska produkterna. Det är två slutsatser i en ny rapport från franska forskare.

En grupp franska miljöforskare har undersökt hur tre olika områden i Tyskland och Frankrike, där dricksvatten utvinns, skyddas från nitrat och växtskyddsmedel från odling. Alla tre vattenskyddsområdena var grundvattentäkter. Syftet med studien var att jämföra relationer och avtal mellan kommuner och lantbrukare. Ett specifikt syfte var att undersöka i vilken omfattning övergång till ekologisk odling var en lösning och vad som hindrade ökad sådan odling.

Kommunen betalade 800 000 kronor per hektar

Det är vanligt att kommunen köper in marken närmast borrhålen. I den tyska staden Augsburg ville kommunen köpa in mer mark och har fram till 2010 köpt in cirka 1 000 hektar och har för det betalat cirka 800 miljoner kronor. Det mesta av marken arrenderas tillbaka till lantbrukaren och då kan kommunen sätta strikta villkor för odlingen eftersom den äger marken. Det har gjorts i kombination med att erbjuda miljörådgivning och har lett till att nitrathalterna minskat kraftigt i grundvattnet.

Utöver det ovan har de i Augsburg byggt en modell där lantbrukaren får betalt ju mindre kväve som finns i marken på hösten. Sambandet är att ju mer kväve i marken på hösten desto mer nitratkväve läcker ut på vintern. Därför tas jordprover i stor omfattning och om kvävehalten överstiger dubbla referensvärdet får bonden istället betala böter.

I Munchen har kommunen istället bestämt sig för att satsa helt på ekologisk odling. Därför betalar kommunen ersättning per hektar för att lantbrukare ska ställa om till ekologisk odling. I hela 18 år utlovas sådan betalning vilket gör tiden tillräckligt lång för att lantbrukarna ska våga ta steget. Dessutom köper de in och serverar de ekologiska produkterna i stadens skolor och i äldreomsorgen.

Mer krångligt i fransk stad

I den franska staden Lons-le-Saunier träffades det första avtalet mellan lantbrukare och kommunen redan 1989. Det reglerade användning av vissa växtskyddsmedel och att kvävegödslingen skulle minska 20 procent. Avtalen har löpt vidare och förnyats var tredje år. Målen om lägre nitrathalt än 25 milligram per liter har nåtts men efter år 2006 ville kommunen förstärka vattenskyddet. Det mottogs av oro för lägre inkomster av lantbrukarna som protesterade mot nya fördyrande regler. Inte förrän 2012 kunde ett nytt avtal skrivas under som både består av miljöersättningar och av rådgivning.

Varför inte mer ekologisk odling?

För att ekologisk odling ska få volym som lösning måste det skapas lokala cateringlösningar tillsammans med tex skolkök eller andra restauranger. Om det inte går behövs andra lokala eller regionala marknader för ekologiskt odlade råvaror från gårdarna. Och det behövs också mer information och bättre dialog med de lantbrukare som visar intresse för att övergå till ekologisk odling. Det behövs alltså mer än att bara prata om den enskilda gården utan diskussionen om vattenskydd behöver också beakta livsmedelkedjan efter bonden.

Avslutningsvis skriver forskarna att frågan om växtskyddsmedel i grundvattnet får mindre uppmärksamhet än nitrat i grundvattnet på grund av lägre politisk vilja.

Källa: Management of drinking water catchment areas in cooperation with agriculture and the specific role of organic farming. Experiences from Germany and France. Land Use Policy, vol 36, 2014.

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp