Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Fosfor i foderstaten ökar - trots sänkta normer

Foto: Carin Clason

Fosfor i foderstaten ökar trots sänkta normer

19 februari 2016

Trots sänkta fosfornormer för mjölkkor ökar fosformängden i foderstaterna. Detta har konstaterats i Danmark, där de anser sig ha bra koll på ingående fodermedel och näringsinnehåll i foderstater till mjölkkor tillsammans med avkastningsuppgifter. Det är framförallt inköpta proteinfodermedel till gården som står för ökningen.

Normen för fosfor i mjölkkornas foderstat har minskat de senaste 15 åren i många europeiska länder inklusive Sverige och Danmark. I Sverige sänkte vi normen 2003 och användningen av fosfor i mineralfodren har minskat kraftigt för att nästan upphöra till mjölkande kor. Den sänkta fosfornormen har accepterats ute i besättningarna och även mycket låga fosfortilldelningar har visats sig fungera (se Greppa Nyhet 2015-04-21).länk till annan webbplats I Danmark syns det nu en ökning i fosforinnehållet i foderstaten mellan år 2012 och 2014.

Förändringar i fodermedel

Det har betydelse för fosforbalansen vart fosforn kommer ifrån. En ökning av fosfor i kornas gödsel behöver inte öka fosforöverskottet per hektar, om den större fosfornivån kan hänföras till mer fosfor från grovfodret på grund av antingen ökat utbyte eller högre fosfornivå. Men om det däremot beror på ökad import av fosfor till gården, genom kraftfoder eller mineraler så ökar överskottet och det sker en fosforförlust som påverkar miljön. I Danmark har det skett en ökad användning av kraftfoder mellan åren 2012 till 2014. Både Soja och rapsprodukter har ökat i foderstaterna. Rapsprodukterna har ökat mest och de ger ett större genomslag i fosfortilldelning på grund av ett högre fosforinnehåll per kg torrsubstans (12 g för raps respektive 7,1 g för soja).

Danska slutsatser

I rapporten anges det att ” i Danmark vet vi vad vi gör” och de har bra koll på vad kornas foderstater innehåller och vad som skiljs ut i gödseln genom olika foderkontroller och övrig datainsamling. Ökningen mellan åren 2012 till 2014 kan bero på grovfodrets näringsinnehåll och behov av extra proteintillskott i form av kraftfoder. Det kan också bero på priset för proteintillskott.

Ökade gödselmängder till grovfodret kan reducera behovet av inköp av proteinrikt foder och därmed minska fosforöverskottet på gården. Men om trenden med minskad mängd soja i förhållande till rapsprodukter håller i sig är det svårt att minska fosforinnehållet i nötkreaturens foderstater. Ett bra utnyttjande av hemmaproducerat foder ända fram till foderbordet och en ökad koll på proteininköp krävs.

Koll på fosfornivåerna i Sverige

Genom Greppa Näringens utfodringsrådgivningar samt i växtnäringsbalanserna, håller vi koll på fosfornivåerna i mjölk- och nötköttsproduktionen. Det är stark fokus på hur fosfortilldelningen och utnyttjandet sker på gården och det sker en diskussion om hur ändrad utfodringsstrategi kan påverka fosforöverskottet på gården.

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp