Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Verktygslåda för ett klimatsmart lantbruk

Foto: Janne Andersson

Verktygslåda för ett klimatsmart lantbruk

29 januari 2016

Lantbrukarorganisationen Farm Carbon Cutting Toolkit i England har tagit fram en verktygslåda för att minska lantbrukets klimatpåverkan.

Verktygslåda för ett klimatsmart lantbruk

FCCT har skapat en serie med infografik som skildrar de viktigaste frågorna kring att binda in kol i marken. Foto: Farm Carbon Cutting Toolkit cic

Den ideella organisationen startades 2009 av och för lantbrukare. Syftet var att knyta kontakter mellan lantbrukare som arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser.

Organisationen arbetar för att uppmuntra och stötta lantbrukare att minska utsläppen av växthusgaser och öka gårdarnas energiresiliens, vilket innebär att minska beroendet av fossila bränslen, minska energiåtgången och producera förnybar energi, och därmed ge bättre förutsättningar för lantbruksföretagen i framtiden.

Kolkalkylator

På hemsidan Farm Carbon Cutting Toolkit, FCCT samlas information och praktiska verktyg, samtliga kostnadsfria att använda. Ett av verktygen är onlineverktyget Farm Carbon Calculator som räknar ut gårdens koldioxidavtryck. Detta genom att beräkna hur mycket kol som bildas på gården och hur mycket kol som tas upp av mark och biomassa. Verktyget identifierar kostnadsbesparingar och ger råd om hur koldioxidutsläppen kan minskas.

Här finns också en verktygslåda med tips och råd, som samlas under rubrikerna mark, växter, husdjur, byggnader, energieffektivitet och energiproduktion. Här ges tips kring vad lantbrukaren kan göra för att komma igång med klimatåtgärder och var man kan hitta ytterligare information och stöd. På hemsidan finns dessutom en mängd artiklar och länkar bland annat om markkol, fånggrödor, agroforestry, reducerad jordbearbetning och kolinbindning.

Forskare möter lantbrukare

Organisationen arrangerar studiebesök på gårdar där de bjuder in forskare som svarar på frågor. ”Att få forskare och lantbrukare att mötas på gårdarna har gett många värdefulla nya insikter, både för lantbrukarna och forskarna”, sa Adam Twine, en av organisationens grundare, i ett nyhetsbrev från EIP-AGRI (European Innovation Partnership).

Organisationen utlyser även tävlingen Soil Farmer of the Year tillsammans med International Year of Soils och Innovation for Agriculture där lantbrukare kan delta som gör något för att förbättra sina jordar och vill dela med sig av sin kunskap till andra.


Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp