Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Specialdäck gav lika låg packning som band

Foto: Per-Anders Algerbo

Specialdäck gav lika låg packning som band

22 januari 2016

Minskad markpackning minskar risken för ytavrinning och jorderosion och bättre jordstruktur kan öka skörden och ger därmed också klimatnytta. I en ny rapport visas att markpackningen vid körning med tunga maskiner med specialdäck som tillåter lågt ringtryck kan bli lika lågt som körning med band.

SLU och JTI har gjort nya försök där de jämfört markpackning, slirning och dragkraftsbehov vid körning med olika däck och med band på stora traktorer, tröskor och betupptagare. Mätning av tryck i marken 15, 30 och 50 cm djup. gjordes vid fyra olika tillfällen: 1) Mätning med full tröska. 2) Mätning med tom tröska. 3) Mätning med traktorer. 4) Mätning med fullastad betupptagare.

Tröskmätningarna gjordes i Skåne och Uppland och traktormätningarna i Östergötland och betupptagaren kördes i Holland. Tröskan kördes med vanliga däck och med IF-däck (Improved Flexibility) som klarar lågt ringtryck och slutligen testades körning med band. Traktorerna kördes med vanliga däck, dubbelmontage och två respektive fyra band.

IF-däck och dubbelmontage bra

På tröskorna gav band lägre tryck i både matjord och alv jämfört med vanliga däck. IF-däck visade sig ge ungefär lika lågt tryck i matjorden som banden. Forskarna poängterar dock att i detta försök användes ganska smala band. Det finns bredare band, som dock inte ska förväxlas med bredband, och sådana skulle kunna sänka trycket i marken ännu mer.

För traktorerna gav band samma eller högre marktryck än körning med dubbelmontage. Det beror delvis på att banden i sig väger mycket. Band traktorer får ofta en högre kvot räknat som vikt per effekt, vilket i sig också medför att man med en traktor försedd med band i stället för däck får ut motsvarande högre dragkraft.

Vid två tillfällen mättes också slirning för band respektive hjul vid ett givet dragkraftsuttag. Vid ett och samma dragkraftsuttag var slirningen lägre med band än med hjul och därmed skulle bränsleförbrukningen kunna vara lägre. Men bränsleförbrukningen mättes inte och Per-Anders Algerbo på JTI säger att

- Det vore önskvärt att tillsammans med SLU gå vidare och mäta faktiskt bränsleförbrukning och också titta på hur vi ska vikta traktorerna för bästa dragkraft per bränsleförbrukning. Det är inte givet att bränsleförbrukningen blir lägre med band bara för att slirningen är mindre, på grund av skillnader ibland annat rullmotstånd.

Räkna själv!

Försöket finansierades av SLF – lantbrukets eget FoU-program där särskild läggs vid att skapa användbara resultat. Och forskarna skriver att, såvitt de vet, har de utvecklat världens första fritt tillgängliga sätt att beräkna tryckutbredning i marken under både band och hjul. Och det är ett bra underlag för rådgivning. Testa på http://www.slu.se/sv/institutioner/mark-miljo/forskning/jordbearbetning/verktyg/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp