Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Nytt verktyg ska mäta hållbarheten i produktionen

Foto: Janne Anderssson

Nytt verktyg ska mäta hållbarheten i produktionen

15 januari 2016

Vad är hållbar produktion? I ett danskt projekt har forskare försökt hitta vilka faktorer som gör en mjölkproduktion hållbar. Det har resulterat i utveckling av verktyget, RISE, som är tänkt att kunna användas på den enskilda gården, men även i exportsammanhang då kraven på dokumentation av hållbarhet ständigt stiger.

FN har utarbetat riktlinjer för vad en hållbarhetsvärdering av lantbruksföretag bör innehålla. Mjölkföretagets hållbarhet bygger bland annat på, mjölkkvalitet och avkastning, djurhälsa, näringsbalanser på betesmarken, ekonomisk status och kolinlagring i mark, men också parametrar som arbetsbelastning och möjlighet för generationsskifte.

15 års utveckling

SEGES och Århus Universitet har prövat och utvecklat verktyg för analys av hållbarheten i dansk mjölkproduktion. Arbetet har utförts i två projekt, ”Autograssmilk”(AGM) och ”Kompetenceudvikling til økologisk bæredygtighed”, det har resulterat i flera mätningar på danska mjölkföretag.

RISE är ett verktyg som har använts i det danska arbetet, det står för ”Response inducing Sustainability Evaluation”, det är vetenskapligt utprövat och har varit under utveckling i 15 år. Det används i 47 länder.

RISE ”Response inducing Sustainability Evaluation”

Punkterna inom det rosa området är kritiska och det bör jobbas på dem. Punkterna i det gula området bör undersökas om de kan förbättras med en mindre insats, medan punkter i det gröna området illustrerar de områden, där företaget är hållbart och som lantbrukaren kan vara stolt över.

Den enskilda gårdens hållbarhet

I analysen från RISE kan lantbrukaren få en bra överblick på produktionen. I rapporten ingår en hållbarhetspolygon, där lantbrukaren får en översiktlig bild av hållbarheten på sin gård.

Lantbrukaren svarar på hundratals frågor och det framkommer cirka 50 ekonomiska, driftsmässiga, sociala och miljömässiga indikatorer som sedan viktas. Exempel på indikatorer är till exempel; gårdens öppenhet, samarbete med kollegor, bruk av rådgivning och coachning, arbete-fritid, tillsammans med resultat, investeringar, växthusgaser, näringsämnen och mycket mera.

Analysens användning

I Danmark tros hållbarhetsanalysen kunna underlätta exportmöjligheter. Långivare kan enklare värdera företaget och den kan också användas som dialog med konsumenter och andra producenter, eftersom analysen synliggör hur många aspekter som det skall tas hänsyn till och hur mycket till exempel biologisk mångfald påverkar de andra aspekterna på hållbarhet. Lantbrukarna får konkreta värderingar på hur miljövänligt de producerar som de till exempel kan använda till miljöansökningar.

Fortsatt arbete i Danmark

Arbetet med utveckling av hållbarhetsanalyser fortsätter i Danmark och från 2016 går det att läsa mer på www.bæredygtighedstjek.dklänk till annan webbplats. Miljø og Fødevareministeriet har dessutom avsatt medel till bæredygtighetsarbete i den ekologiska primärsektorn för åren 2016-2019.

Hållbarhetsanalyser i Sverige

Under 2013 gjordes några hållbarhetsanalyser i nötköttsproduktionen i Sverige och Danmark i interregprojektet REKS. En stor fördel med dessa analyser var precis som beskrivs i det danska projektet ovan att olika produktionsområden kan analyseras, diskuteras och jämföras utifrån olika aspekter.

Källa: Bæredygtighed i dansk mælkeproduktion-horfor og hvordan. Anke Stubsgaard och Frank Oudshoorn. Ny Kvægforskning Nr 5, 13 årgång November 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs även här: https://www.seges.dk/nyheder/danske-oekologer-faar-papir-paa-baeredygtighedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp