Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Satsningar på dränering i landsbygdsprogrammet

Foto: Stina Olofsson

Satsningar på dränering i landsbygdsprogrammet

18 december 2015

Nya landsbygdsprogrammet drar nu igång och fler stöd går att söka, bland annat inom vattenhus­håll­ning. Dränering är en grundförutsättning för jordbruket och det tar man fasta på. Det finns både investeringsstöd och miljöstöd att söka. Miljöstöden innefattar bland annat tvåstegsdiken och reglerbar dränering.

Det är möjligt att söka investeringsstöd för nya anläggningar inom dränering, till exempel täckdikning. Stöden för täckdikning är ett företagsstöd i gruppen ”Investeringar för att öka konkurrenskraften inom jordbruk, trädgård och rennäring”. Man kan få stöd för bland annat:

  • köp eller avbetalningsköp av nytt material och ny fast inredning
  • tjänster som du köper av konsulter för att planera och genomföra investeringen

Det innebär att du kan få stöd för att en konsult ritar en täckdikningsplan, samt för material i form av ledningar och grus samt för entreprenörens grävarbete. Du får inte ersättning för ditt eget arbete.

Det som gäller för att söka stöden är:

  • Du kan få stöd för max 40 procent av kostnaden.
  • Den totala kostnaden måste vara minst 100 000 kronor.
  • Kostnaden innefattar din kostnad för material och konsulter, men inte ditt eget arbete eller dina anställdas arbeten.
  • Innan man lämnat in ansökan får inga kostnader ha uppkommit. Har du väl fått in ansökan och den registrerats så är det okej att påbörja arbetet, du behöver inte vänta på beslutet. Från ansökan kan det ta tid innan du får ett beslut.
  • Det finns en maxsumma per stödmottagare inom investeringsstöd, så vill du ansöka om andra stöd inom samma grupp kan det vara bra att planera långsiktigt.
  • Du söker via e-tjänst för företagsstöd och projektstöd, med e-legitimation. Länsstyrelsen handlägger ansökningarna.
  • Din ansökan hamnar i en gemensam ansökningsgrupp med andra investeringsstöd och det är inte säkert att du får stöd.

Prioriteringar mellan ansökningar

Det finns ingen möjlighet att få förhandsbesked kring beslut vid ansökning. Vilka som får stöd beror på inkomna ansökningar och deras inbördes prioritering samt tillgängliga stödpengar. Det kan också regionalt finnas begränsningar i vad man kan få stöd för, kontrollera vad som gäller hos dig med din egen länsstyrelse.

Prioriteringarna mellan inkomna ansökningar utförs enligt en nationell prioriteringsplan samt den regionala prioriteringsplanen för respektive län. På länsstyrelsens hemsida kan det också finnas information om de regionala prioriteringarna kring investeringsstöd.

Utlysning

Respektive länsstyrelse kan inom ramen för stöden ha speciella utlysningsperioder för olika stöd. Det innebär att de avsätter en viss summa pengar för till exempel täckdikning och dessa pengar kan sökas under en kortare period. Då mängden pengar är begränsad är man inte heller här garanterad stöd.

 

Text: Magdalena Nyberg, Jordbruksverkets vattenenhet

För mer information:

Länsstyrelsernas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanfattning av olika stöd, länsstyrelsen i Östergötlands Grödanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster:

Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan också ringa din länsstyrelse eller Jordbruksverket

Har du frågor kring dränering kan du även maila till vatten@jordbruksverket.se

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp