Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Trampskador gav näringsläckage trots ny fålla varje vecka

Foto: Mårten Svensson

Trampskador gav näringsläckage trots ny fålla varje vecka

15 december 2015

Ett system med att ofta ge djuren nya fållor att beta och skydd för dåligt väder gav rena djur och god djuromsorg men var istället dåligt för miljön. Grässvålen trampades sönder och både kväve och fosfor ackumulerades och rann av mest som ytavrinning, visar ny forskning.

På en gård med ekologisk uppfödning av cirka 200 amkor gjorde forskare på JTI och SLU en studie av hur utedrift under höst och vinter påverkar marken och näringsläckage.

Jordarten på platsen var en mellanlera och djuren hölls på en vall som legat i åtta år. Djuren delas upp i en grupp om 17 djur och en om 34 djur men båda med samma djurtäthet av 72 stycken per hektar. Djuren var cirka 20 månader och vägde knappt 400 kg. En gång per vecka öppnades en ny fålla för djuren där det fanns nytt bete och nya ensilagebalar. Vindskydd och vatten att dricka flyttades inte men marken där var förstärkt med geomatta av plast. Jorden i fållorna provtogs och vatten från ytavrinning samlades upp för analys. Djuren var där under 31 dagar som inföll mest i november.

Trampade sönder grässvålen

Djuren tillförde knappt 500 kg kväve och 50 kg fosfor per hektar till marken under försöksperioden. Jordanalyserna visade att matjorden innehöll 29-81 kg kväve per hektar vilket kan jämföras med 13 kg i mark intill försöket. Egentligen var förutsättningarna bra för att få måttliga förluster av kväve och fosfor, men vädret under försöksperioden var ganska blött. Det regnade 95 millimeter från november till december. Djuren trampade sönder grässvålen och det blev hög koncentrationav fosfor i vattnet som rann av mest på ytan istället för att infiltrera nedåt.

Det faktiska fosforläckaget var 1,4 kg per hektar och det är betydligt mer än för åkermark i medeltal. 70-80 procent av kväve- och fosforförlusterna skedde under månaden då djuren var där jämfört med perioden efter då mätningarna av ytavrinning fortsatte.

Bra med nya fållor men…

Att öppna nya fållor och därmed distribuera djuren över en större yta var bra men vatten och vindskydd var kvar på samma plats och dit gick djuren varje dag under alla fyra veckorna som försöket pågick. Geomattorna begränsade skador något men djuren uppehöll sig vid dem bara cirka 15 procent av tiden och 50 procent av tiden kring ensilaget.

Forskarna resonerar kring möjligheten att ha djuren inomhus eller på hårdgjorda ytor under regniga dagar eller att samla upp och köra bort djurens gödsel från fållan. Men eftersom kväve och fosfor började rinna av redan inom två veckor från att djuren beträdde ytan skulle det krävas frekvent bortförsel och dessutom skulle hjulen från traktorn också köra sönder grässvålen. Om ett system med flyttbara fållor ska fungera miljömässigt acceptabelt även under så blöta förhållanden som i denna studie skulle det kanske krävas flyttning oftare. Och kanske att även vindskydd, foder- och vattenplats flyttades frekvent och att djuren fick ännu större yta att fördela sig på.

 

Källa: Salomon, E., Aronsson, H., Torstensson, G. and Ulén, B. (2015) Winter Runoff of Nitrogen and Phosphorus from a Rotational Pen Design with Suckler Cows. Agricultural Sciences, 6, 1248-1261.

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp