Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Hållbar intensifiering av jordbruket

Foto: Mårten Svensson

Hållbar intensifiering av jordbruket

01 december 2015

Hur kan vi öka livsmedelsproduktionen på befintlig jordbruksmark och samtidigt minska belastningen på miljön? Den frågan avhandlades under sammankomsten ”Hållbar intensifiering i växt- och djurproduktionen” som hölls på Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA) i Stockholm med inriktning på de tre perspektiven mjölkproduktion, grisnäring och växtodling.

Charlotte Hallén Sandgren, veterinär och dairy development director på DeLaval gav en internationell utblick kring klimatfrågan och mjölkproduktionen i världen och vilka områden hon tycker att Sverige bör satsa på.

Hon ser fyra stora utmaningar inom jordbruket: tillgång på vatten, växthusgasutsläpp, det faktum att vi inte kan använda hur mycket mark som helst för jordbruksproduktion och att vi måste blir mycket bättre på att återvinna näringsämnen.

Viktigt att återföra näringsämnen

Charlotte Hallén Sandgren refererade till Global Agenda for Action som angett tre fokusområden som är helt nödvändiga att vi ska kunna fortsätta att ha djurproduktion och förse världen med animalier: 1) tillämpning av befintlig teknik, 2) återställande av gräsmark och kolinlagring samt 3) total återföring av näringsämnen.

– Total återföring av näringsämnen kommer vi inte lyckas med, men vi måste spänna bågen högt, säger Charlotte Hallén Sandgren.

– Här ser jag att vi i Sverige skulle kunna ta ledningen på ett mycket bättre sätt. Att systematiskt utreda hur ett stall ska se ut som inte har en massa förluster, hur ska vi återvinna gödseln utan att det sker förluster? Vi är duktiga på det, men det saknas en helhetsbild för hur en återföring av näringsämnen till växterna skulle kunna se ut.
– Måste jag bara välja en sak som vi i Sverige kan göra så skulle det vara återföring av näringsämnen. Det är oerhört viktigt.

Värna om den biologiska mångfalden

Håkan Wahlstedt, lantbrukare och agronom på Hidinge gård utanför Örebro berättade om hur man på gården, en växtodlingsgård med slaktsvinsproduktion, arbetar för att hålla nere koldioxidutsläppen. Bland annat utfodrar man med restprodukter och arbetar med foderoptimering för att ge mindre förluster av näringsämnen.

Han lyfte även frågan om den biologiska mångfalden.
– Det vi inte får glömma är den biologiska mångfalden. Djurproduktion är jätteviktig för fåglarna och djurlivet på landet. Det är en sak som vi inte får glömma bort när vi pratar om hållbarhet.

Lär känna din mark

Håkan Eriksson på växtodlingsgården Wiggeby Jordbruk AB på Färingsö som ligger tre mil från Stockholm lyfte vikten av att ha god kännedom om marken.

– Att kunna sina jordar är akilleshälen i dagens lantbruk. Det beror mycket på att gårdarna har vuxit väldigt fort. Man arrenderar mark och det är svårt att föra över gammal kunskap. Kunskapen om inomfältsvariationen är nog det absolut största problemet idag.

– Vi kan bara konstatera att idag har vi en fantastisk teknik att tillgå. Vi kan relativt mycket om det som växer ovan jord. Men sen, vad jorden och framför allt livet under jorden och dess olika symbioser så återstår det mesta att lära. Här finns de stora utmaningarna framöver.

 

Läs presentationerna från seminariet på KSLA:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp