Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Beskrivande bildtext

Foto: Janne Andersson

Svår balansakt med kväve för franska grisbönder

24 november 2015

På 300 grisgårdar i Bretagne renas flytgödseln från kväve. Ungefär som för folkgödsel i ett reningsverk. Det ger lägre ammoniakavgång, lägre klimatpåverkan och mindre övergödning jämfört med vanlig grisgödsel. Å andra sidan måste mer mineralgödsel med kväve köpas in för att ersätta kvävefattig processad gödsel.

Nära 60 procent av den franska grisproduktionen sker i Bretagne i norra Frankrike. Tillsammans med annan djurhållning gör det att det finns mycket gödsel från djur. För att inte överskrida maxgivan i EU:s nitratdirektiv om 170 kg kväve per hektar processas grisgödseln. Redan år 2005 fanns 300 anläggningar som årligen processade 2,1 miljoner kvadratmeter gödsel. Ungefär en tredjedel av anläggningarna centrifugerar gödseln och får ut en fosforrik fast del. Den komposteras och transporteras till andra jordbruksområden med färre djur. Myndigheterna i Bretagne har förbjudit att mer än 95 kg fosfor per hektar tillförs årligen för att klara EU:s vattendirektiv.

15 kvadratmeter per dag

Franska forskare har gjort en så kallad Livscykelanalys (LCA) för biologisk behandling av grisgödsel. En anläggning med kapacitet att behandla 15 kvadratmeter per dag valdes ut. Flytgödsel från grisarna homogeniserades och lagrades i en öppen behållare. Efter den centrifugerades gödseln. Den fasta delen komposterades och kördes sedan så långt bort som 45 mil för att spridas på fälten. Vätskefasen behandlades ungefär som i ett reningsverk för att ta bort kvävet. Till sist fick det kvarvarande fasta sedimentera varefter den delen spreds i fält och den kvarvarande vätskan användes för bevattning. Den ursprungliga grisgödseln nådde alltså åkermarken till slut på tre olika sätt.

Fyra gånger bättre

I denna livscykelanalys ingick beräkningar av 18 områden för miljöpåverkan. Att behandla grisgödseln minskade klimatpåverkan med 75 procent jämfört med referensen att sprida gödseln som den är. Påverkan på försurning av mark (via ammoniakavgång) och övergödning av havet var lägre för den processade gödseln. Det är inte så konstigt då den var betydligt kvävefattigare vilket gav lägre gasavgång av både ammoniak och kväveoxider. Men dessa fördelar blev till nackdelar när forskarna beräknade påverkan på fossil energiförbrukning. Eftersom den processade gödseln var kvävefattigare kunde den inte ersätta speciellt mycket inköpt mineralgödsel. I klartext betyder det att ju mer kväve som drivs bort ur djurens gödsel som en del i förädlingen desto mer mineralgödsel behöver köpas in. Å andra sidan, ju mindre kväve som drivs bort desto större blir klimatpåverkan genom olika gasavgång av kväve. Det är balans mellan dessa, någonstans ska kvävet ta vägen. I rapporten skriver de franska forskarna att det är inte bara kväve i mineralgödsel som ersätts och för fem av de 18 områden visas positiva miljöeffekter på ersättning av mineralgödsel för det som slutprodukten trots allt innehöll.

Ett annat område i livscykelanalysen är ”toxicitet för människor”. Här var den processade gödseln sämre eftersom det påverkade miljön negativt att tillverka utrustningen och det gick åt ström för att driva den.


Källa: Environmental assessment of nutrient recycling from biological pig slurry treatment – Impact of fertilizer substitution and field emissionslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Brockmann, Doris; Hanhoun, Mary; Négri, Ophélie; Hélias, Arnaud. Journal Bioresource Technology , Volume 163 – Jul 1, 2014.

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp