Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Beskrivande bildtext

Foto: Lena Engström

Räkna fram vårkvävegivan till höstrapsen

20 november 2015

Genom att klippa och väga höstrapsen nu på hösten kan du öka chansen att pricka rätt vårkvävegiva. Det visar ett omfattande arbete av Svensk Raps, SLU och Jordbruksverket där de har utvecklat nya rekommendationer för kvävegödsling till höstraps.

Klipp höstrapsen och räkna fram vårkvävegivan

Foto: Anders Lindgern

Hur påverkar upptaget på hösten vårgivans storlek? Har nya sorter en annan skörderespons på gödsling än äldre sorter? Det var de två mest centrala frågorna som gjorde att utvärderingsarbetet sattes igång.  Försöksunderlaget för kväverekommendationer till höstraps hade blivit till åren och behövde förnyas. Olika faktorers inverkan på optimal kvävegiva undersöktes utifrån 17 försök med höstraps från 2011–2014. Försöken finansierades av Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, Yara, Lantmännen och SLU. SLU och Svensk Raps har även utvecklat metoder för att uppskatta höstkväveupptaget, bland annat genom att väga bladmassa.

I Jordbruksverkets nya kväverekommendationer för vårkvävegiva i höstoljeväxter kommer det vara tre faktorer som avgör kvävegivan:

  • 1. Kväveupptag på hösten
  • 2. Förväntad mineralisering på våren och försommaren
    3. Förväntad skörd  

Värt det extra arbetet

Katarina Börling på Jordbruksverket arbetar med de nya gödslingsrekommendationerna

- Det är en jättestor förbättring att kunna ta hänsyn till kväveupptaget på hösten för att kunna beräkna vårgivan. Det är helt klart värt det extra arbetet som det innebär att gå ut i fält och klippa och väga grödprov, säger hon.

Katarina är tydlig med att sambandet visar att ju högre kväveupptaget är på hösten desto lägre blir behovet på våren. Inte tvärtom alltså.

Väg, kolla N-sensorn eller titta på bilder

Den kanske största nyheten är de förbättrade möjligheterna att bestämma vårgivan genom att bedöma upptaget på hösten. Det finns flera olika möjligheter att bedöma det.

  1. Enklast är att klippa all bladmassa på en kvadratmeter, nu på hösten när tillväxten har avstannat, och lägga i en påse och väga. Du behöver klippa på 3-4 representativa platser på fältet. Svensk Raps har sedan tid tillbaka utvecklat metoder bland annat genom den så kallade kvävevågen för att väga bladmassa. Mer information om hur du gör när du klipper och väger bladmassa finns på www.svenskraps.selänk till annan webbplats.
  2. Ett alternativ är att göra en körning med N-sensorn som om du skulle gödsla nu på hösten och läsa av vad den säger om upptaget.
  3. Om man inte haft möjlighet att klippa eller mäta med N-sensorn så kan du göra en uppskattning av kväveupptaget genom att titta på fyra fotografier av raps med olika N-upptag på hösten och jämföra med det egna fältet.

Räkna fram vårkvävegivan

Det finns en räknesnurra på www.greppa.nulänk till annan webbplats som hjälper dig att räkna ut vårkvävegivan utifrån ditt värde på höstupptag tillsammans med uppgifter om förväntad mineralisering och förväntad skörd.

När man uppskattar mineralisering kan låg mineralisering antas vara 10-20 kg N/ha, medelmineralisering cirka 30 kg N/ha och hög mineralisering 40-50 kg N/ha. Här gäller det att använda sin erfarenhet av fältet, uppgift om förfrukt och om stallgödsel tillförts.

Förväntad skörd bedöms genom att utgå ifrån normalskörd på fältet tillsammans med en bedömning av hur den aktuella grödan ser ut.

Om man själv vill räkna ut sin vårkvävegiva så ska man använda någon av nedanstående ekvationer.

Om man har vägt bladmassa:

Rekommenderad giva = 147 – (67,5 * vikt bladmassa i kg/m2) – (1,2 * mineralisering i kg N/ha) + (0,026 *  skörd i kg/ha)

Exempel:

Höstklippning ger 1,1 kg bladmassa på en kvadratmeter.

Mineraliseringen på fältet uppskattas till 15 kg N/ha.

Förväntad skörd är cirka 3 000 kg/ha.

Rekommenderad giva = 147 – (67,5 * 1,1) – (1,2 * 15) + (0,026 * 3000) = 133 kg N/ha

Om man har mätt eller uppskattat kväveupptaget:

Rekommenderad giva = 147 - (1,2 * kväveupptag höst i kg N/ha) - (1,2 * mineralisering i kg N/ha) + (0,026 * skörd i kg/ha)

Exempel:

Ingen höstklippning är gjord, men kväveupptaget på hösten uppskattas till

cirka 80 kg/ha

Mineraliseringen på fältet uppskattas till 45 kg N/ha

Förväntad skörd är cirka 4000 kg/ha

Rekommenderad giva: 147 – (1,2 * 80) – (1,2 * 45) + (0,026 * 4000) = 101 kg/ha

Ta fram vårkvävegivan i tabeller

För den som inte vill räkna fram sin vårkvävegiva finns det tabeller att använda i Jordbruksverkets Rekommendationer för gödsling och kalkning 2016 som snart är klara. Här hittar du tabellernaPDF. Det gäller att välja rätt tabell efter bedömd låg, medel eller hög mineralisering av kväve på fältet under vår/försommar.

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp