Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Fullfoder ger högre avkastning än blandfoder

Foto: Carin Clason

Fullfoder ger högre avkastning än blandfoder

06 november 2015

Utfodring med fullfoder ger en högre ECM-avkastning än vid utfodring av blandfoder utan att det påverkar vommiljön, visar ett danskt försök. Det visade också att gräs- och majsensilage är bättre än lusernensilage på att fånga upp kraftfoderpartiklarna i vommen när kraftfoder utfodras separat i blandfoderstaten.

Vid separat tilldelning av kraftfoder finns risken att vommen utsätts för en snabb och stor pH-sänkning genom att kraftfodret får en högre omsättningshastighet i vommen. De små kraftfoderpartiklarna sjunker till botten av vommen som en gröt och riskerar att ge en lokal syrabelastning på vomväggen. I försöket vid Institutet för Husdjursvetenskap, Århus Universitet undersöktes om grovfodertypen i blandfodret (ensilage mixat med kraftfoder plus separat kraftfoder) hade betydelse för hur kraftfoderpartiklarna fördelades i vommen.

Högre foderintag med fullfoder

Torrsubstansintaget var högre för fullfoderstaten än för blandfoder, vilket medförde högre ECM-avkastning. Den högre avkastningen berodde på högre foderintag. Fodereffektiviteten var inte högre för fullfoder. Blandfoder med majs gav den högsta fodereffektiviteten (1,76 kg ECM/kg ts). Med en högre fodereffektivitet förbättras kväveutnyttjandet och klimatpåverkan minskas. Smältbarheten av den organiska substansen var lägst för blandfoder med lusern (63,8%) och högst för fullfoder (73,1).

Fyra foderstater

Fyra olika foderstater användes; tre av dem bestod av antingen lusern-, gräs- eller majsensilage i blandfoder med dels inmixat kraftfoder plus separat kraftfoder, samt en fullfoderblandning där alla tre ensilagetyperna ingick. Kraftfodret märktes med titaniumoxid (TiO) för att kunna följa fördelningen i vommen. Åtta vomfistulerade kor i mittlaktation användes i försöket.

Gräs och majs var bäst

Kraftfoderpartiklarna har tre vägar att välja på, de kan antingen passera ut direkt till övriga magar och tarm, hamna i mitten av vommen där de blandas med vomvätskan eller sjunka till botten.

Det visade sig att gräs- och majs fångade upp kraftfoderpartiklarna bättre än lusern, vilket ledde till att pH i mitten av vommen var lägre för gräs än för lusern, men det hade ingen betydelse för pH i botten av vommen. Resultatet tydde på att den förväntade belastningen av vomväggen i vommens nedre del inte hade så stor betydelse under detta försök, men författarna vill understryka att stärkelseinnehållet i kraftfodret låg på endast 18,3 procent per kilo torrsubstans.

Om pelleterat kraftfoder skall utfodras, tyder försöket på att gräsensilage säkrar en homogen fördelning av kraftfodret i vommen.

Källa: Hvordan fordeler separat tildelte kraftfoder-piller sig i vommen?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Adam Chr. Storm, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet Ny KvægForskning Nr. 4 13. årgang, september 2015

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp