Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Fördubblat stöd till biogas från gödsel

Foto: Ingela Grahn

Fördubblat stöd till biogas från gödsel

27 oktober 2015

Regeringens klimatsatsning innebär bland annat ett fördubblat metanreduceringsstöd med ytterligare 30 miljoner kronor årligen mellan 2016 och 2019.

Stödet, som är nytt för i år, syftar till att minska utsläppen av den starka växthusgasen metan genom att stödja produktion av biogas från gödsel. ”Med ökad rötning av stallgödsel nås dubbla miljöfördelar dels genom minskade utsläpp av metan, dels genom produktion av biogas som kan ersätta fossil energi”, skriver regeringen i ett fakta-PM om den nya klimatsatsningen.

55 gårdar deltar idag

För att få gödselgasstöd krävs att man är med i Jordbruksverkets projekt för gödselgasstöd och efter varje stödperiod ansöker om utbetalning av stödet. Den första stödperioden för gödselgasstödet pågick mellan den 1 januari och 30 september 2015 och de första ansökningarna om utbetalning kommer att skickas in nu under oktober månad. Hur många som kommer att ansöka om stödet är ännu inte klart, men hittills är 55 gårdar med i projektet.

Biogas från gödsel

– Den som har en biogasanläggning och rötar gödsel kan när som helst ansöka om att bli en del av projektet för att därefter ansöka om utbetalning av stödet under nästa år, säger Camilla Lagerkvist Tolke, på Jordbruksverket.

Några villkor för att kunna delta i projektet för stöd till gödselgas, som kallas metanreduceringsstöd eller gödselgasstöd, är bland annat att man producerar gas från gödsel och att man inte blandar gödseln med avloppsslam och att man är godkänd hos Jordbruksverket för att hantera animaliska biprodukter. Stödet betalas enbart ut för den gas som kommer från gödseln.  

Småskalig anläggning

Anläggningen måste klassas som en småskalig anläggning, vilket den gör om företaget producerar energi och har en kapacitet som är mindre än 500 kW eller om företaget vid produktion av biodrivmedel har en installerad kapacitet som är mindre än 50000 ton uppgraderad rågas per år.

– Det måste också finnas en möjlighet att bränna eller fackla gasen vid överproduktion eller driftsstopp så att den inte slinker ut i atmosfären, säger Camilla Lagerkvist Tolke.

Upp till 40 öre per kWh

– De lantbrukare som deltar i projektet garanteras inte en viss summa pengar utan får dela på pengarna i förhållande till sin produktion. Stödets storlek beror på hur stor årets budget är och produktionen, förklarar Camilla Lagerkvist Tolke.

Det möjliga stödet för 2015 är upp till 20 öre per kilowattimme. Från och med 2016 kan stödet uppgå till maximalt 40 öre per kilowattimme. Om totalbudgeten något år inte räcker till hela produktionen blir det en viss prioritering mot fordonsgas. Projektet för stöd till gödselgas kommer att pågå fram till 2023.


Läs mer om stödet på Jordbruksverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp