Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Åkerböna

Foto: Carin Clason

Åkerböna eller rapsmjöl i foderstaten?

13 oktober 2015

Värmebehandlad åkerböna hade ingen effekt på torrsubstans-intag, mjölk- eller proteinavkastning jämfört med obehandlad böna, visar ett nytt svenskt försök där olika foderstater har jämförts. Foderstaten med rapsmjöl gav däremot ökad mjölk- och proteinavkastning jämfört med de övriga proteinfoderstaterna och dessutom en tendens till lägre metanproduktion.

Åkerböna

Åkerböna. Foto: Carin Clason

I framförallt i ekologiska men även alltmer i konventionella foderstater används baljväxter som ärtor och åkerbönor. De har främst två fördelar: de kan odlas lokalt och de kan utnyttja luftens kväve. Andra fördelar är att de har hög smältbarhet och hög energikoncentration (högt stärkelseinnehåll, låg andel osmältbart fiber) samt en relativt hög proteinhalt. Däremot är proteinet snabbt nedbrutet i vommen och kan därför gå förlorat för djuret.

Värmebehandling

Ett sätt att öka kväveeffektiviteten är att värmebehandla proteinfoder. Detta kan minska mängden protein som löses upp i vommen och öka stärkelsens tillgänglighet. Det gör att mängden kväve i vommen minskar samtidigt som mikroorganismerna får mer lättillgänglig energi.  I Sverige är det brist på foderförsök på värmebehandlade proteinfoder på gårdsnivå. I detta försök användes en gårdsanpassad rostanläggning. Rostningen gjordes vid en temperatur av 140 grader Celsius, en frekvens på 50 Hz vilket gav en passertid på 7,5 till 8 minuter.

Resultat och slutsatser

Det första syftet med studien var att utröna om fodervärdet på värmebehandlade åkerbönor kan förbättras. Det andra målet var att jämföra olika proteinkällor som kan användas i ekologisk produktion och hur de påverkar avkastning och miljö hos mjölkkor på en gräsensilagebaserad foderstat.

Proteintilldelningen i form av ärtor, obehandlade eller värmebehandlade åkerbönor hade ingen effekt (P>0.05) på kg ECM(25,6 mot 24,8 kg/d) eller kg Mjölk(23,8 mot 23,5 kg/dag) jämfört med kontrollfoderstaten. Behandlad åkerböna gav inte heller lägre ureahalter (4,4 mmol/l mot 3,9 mmol/l) jämfört med obehandlad. Den gav inte heller högre kväveeffektivitet. I det här försöket var det rapsmjölsfoderstaten som gav bäst resultat jämfört med de övriga proteinfoderstaterna. En ökad temperatur och eller längre behandlingsperiod kan tänkas ge annorlunda resultat. Men det ökar kostnaderna och kan minska koncentrationen av viktiga aminosyror och minska utnyttjandet av proteinet i tunntarmen. Det behövs därför mer studier innan det går att dra definitiva slutsatser.

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp