Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Risker och nya affärsmöjligheter för svenskt lantbruk

Foto: Shutterstock

Risker och nya affärsmöjligheter för svenskt lantbruk

02 oktober 2015

Det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Mistra-Swecia som pågått i åtta år går nu mot sitt slut.  Programmet har haft fokus på forskning om klimatförändringar, klimateffekter och klimatanpassning.

Forskningsprogrammets fokus har främst legat på svenskt skogsbruk, men här finns även en del matnyttigt för jordbruket att hämta. Programmet har på ett mer generellt plan studerat hur klimatförändringarnas effekter behöver uppmärksammas av jordbruket.

Sju företag

I programmets årsrapport för 2014 görs en genomgång av klimatrelaterade risker och möjligheter för företag inom jord- och skogsbruk. Bland annat beskrivs projektet A changing climate for business där en metod tagits fram för att arbeta strategiskt med klimatrelaterade risker och möjligheter. Sju företag inom markanvändningssektorn deltog i projektet. De har identifierat risker, tagit fram motåtgärder, men också hittat nya affärsmöjligheter.

Identifiera risker

Ett av företagen som deltog i projektet var livsmedelsföretaget Findus. Findus uppmärksammade både hot och möjligheter för sin verksamhet i och med klimatförändringarna. Risker i form av väderextremer som skyfall och torka gör att företaget behöver ha en ökad reservkapacitet i produktionen. Åtgärder som kan vidtas mot värmeböljor och torka är att undvika att odla grönsaker på torra, lätta jordar, öka satsningen på sorter resistenta mot torka och mjöldagg samt bygga ut bevattnings- och fryskapaciteten. Åtgärder vid mycket nederbörd kan vara att undvika odling på styva jordar och låglänta marker som riskerar att översvämmas, dränera och kalka marken och odla sjukdomsresistenta sorter.

Se möjligheter

Findus kan redan se möjligheter i och med klimatförändringarna genom att ärtsäsongen förlängts med en vecka. I framtiden ser man ytterligare möjligheter att odla mer värmekrävande grödor i stor skala, exempelvis gröna bönor. Findus odlingsområde gynnas av ett varmare klimat, medan konkurrenterna i Sydeuropa missgynnas eftersom odlingsgränsen flyttas norrut för flera grödor. Enar Magnusson som är senior rådgivare för jordbruksfrågor tycker att projektet inneburit en större trygghet och ett större självförtroende än tidigare när det gäller att närma sig en satsning på nya grödor och investeringar i ny utrustning.   

Foder och bioenergi

Andra företag som deltog i projektet var företagen KC Ranch och L&M Malshults HB som är verksamma inom djurhållning. De såg risker med fler och nya typer av sjukdomsutbrott samt torka och översvämningar som kan ge problem med fodertillgången. Företag med basen i bioenergi såg möjligheter i en ökad efterfrågan på miljövänlig energi.

Deltar i programmet Mistra-Swecia gör SMHI, Stockholm Environment Institute (SEI), Lunds universitet och Stockholms universitet. Swecia står för Swedish Research Programme on Climate, Impacts and Adaptation och har finansieras av Mistra, (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning).

Mer information: www.mistra-swecia.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp