Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Lantbrukare i USA certifieras för vattenvård

Foto: Janne Andersson

Lantbrukare i USA certifieras för vattenvård

25 september 2015

”Du slipper följa ny miljölagstiftning på 10 år om du istället vattencertifierar din gård och om du har en befintlig odling som klarar tillräckligt många poäng i vårt test”. Ungefär så och med ekonomiskt stöd lockar delstatsmyndigheten i Minnesota i USA sina lantbrukare att certifiera sina gårdar för vattenvård.

I delstaten Minnesota i USA, där de finns fånga svenskättlingar, har Department of Agriculture, ungefär motsvarande Jordbruksverket, infört en certifiering för arbete med vattenvård på gårdarna. ”Minnesota Agricultural Water Quality Certification Programme” heter programmet och går under devisen ”Certifying that Minnesotas farms and waters can prosper together”. Några av motiven och argumenten som används för programmet är:

  • Lantbrukarna slipper följa ny lagstiftning som träder i kraft inom 10 år efter att de certifierat sig.
  • De som deltar prioriteras för rådgivning och för den ekonomiska ersättning som finns för vattenvårdande åtgärder.
  • Lantbrukarna får rätt att använda sig av certifikatet i marknadsföringen av produkter från gården.
  • Skattebetalarna får en försäkran om att de lantbrukare som deltar skyddar Minnesotas sjöar och vattendrag.

Från pilotprojekt till state-wide erbjudande

Programmet började som ett treårigt pilotprojekt i fyra pilotavrinningsområden i delstaten Minnesota. Nu har USA:s jordbruksdepartement beviljat cirka 80 miljoner kronor för att erbjudandet för lantbrukare att delta ska gälla i hela delstaten.

Lantbrukaren börjar med att ansöka om att få delta i programmet. Därefter görs en omfattande översyn över hur gårdens påverkan på vattenmiljön sker idag. Naturgivna faktorer som åkrars lutning och gårdens jordarter vägs samman med saker som lantbrukaren påverkar som jordbearbetning och gödsling. Allt detta görs för varje fält. Både kväve och fosfor ingår och även användning av växtskyddsmedel. Alla faktorer vägs samman i en ganska komplicerad helhetsbedömning i ett poängsystem från 1 till 10. Gården måste nå upp till minst 8,5 för att få bli certifierad. Beräkningen och bedömningen verifieras av en rådgivare på plats.

Stor uppmärksamhet

Certifieringen är unik och har därför fått stor uppmärksamhet i lokala tidningar och radiostationer. Eftersom det inte är alla som certifierar sig som vill ha denna uppmärksamhet har de fått göra särskilda avtal om hur gårdens uppgifter ska hanteras. I delstatsmyndighetens marknadsföring av certifieringen är det gott om bilder på lantbrukarfamiljer som stoltserar framför ett stort diplom som de får när de genomgått hela certifieringsprocessen.


Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp