Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Miljörådgivning till lantbrukare kan halvera utsläpp av fosfor

Foto: Janne Andersson

Miljörådgivning till lantbrukare kan halvera överskott av fosfor

22 september 2015

Överskott av näringsämnen som fosfor och kväve är ett problem för både ekonomi och miljö i matproduktionen. Nya resultat från miljörådgivningsprojektet Greppa Näringen visar att regelbunden rådgivning på gården kan halvera överskotten av fosfor.

Fosforöverskott på 89 mjölkgårdar  2001-2014

Mätningar av fosforöverskott på 89 mjölkgårdar över i genomsnitt 8,5 år. På samtliga gårdar har 8 beräkningar genomförts.

Fosfor är en ändlig resurs som riskerar att läcka från fälten till sjöar, åar och hav och orsaka övergödning. Minskningen i fosforöverskott går inte att direkt översätta till minskat läckage men innebär att gårdarna blir effektivare och att risken för läckage minskar rejält. EUs ramdirektiv för vatten har satt ytterligare press på svenskt lantbruk att minska fosforöverskotten.

Upprepad rådgivning ger resultat

- På de mjölkgårdar som har varit med länge i Greppa Näringen och där vi har gjort upprepade rådgivningsbesök  kan vi se att fosforöverskotten har halverats, säger Stina Olofsson som är projektledare för Greppa Näringen. Att den minskande trenden fortsätter och faktiskt förstärks över tid har vi inte sett på detta tydliga sätt tidigare.

- Resultaten visar att det tar tid att genomföra stora förändringar och att långsiktiga lösningar behövs för att åstadkomma riktigt bra resultat, så det gäller att vara uthållig i arbetet mot miljömålen!

Beräkningar och avstämningar genomförs regelbundet på de gårdar som arbetar med Greppa Näringen genom så kallade växtnäringsbalanser. Växtnäringsbalanserna beräknar hur mycket näring som kommer in till gården i form av till exempel foder och mineralgödsel och hur mycket som lämnar gården i form av till exempel mjölk och kött.

Projektet fortsätter

Idag den 22 september träffas alla Greppa Näringens rådgivare utanför Stockholm för att diskutera framtiden i projektet till år 2020.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Lantbrukarnas Riksförbund, Jordbruksverket och länsstyrelserna. Arbetet har pågått sedan 2001.


Kontakt:

Stina Olofsson, projektledare Greppa Näringen, 070-595 52 31, stina.olofsson@jordbruksverket.se  

Kontakta oss gärna ifall ni vill ha pressbilder eller hitta en Greppa Näringen-lantbrukare nära er!

Mer information: Miljöeffekter på Greppa Näringens gårdar - resultat från rådgivningen 2001-2013PDF


Relaterade nyheter

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp