Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Mer rödklöver i vallen ger mer spårämnen i fodret

Foto: Carin Clason

Mer rödklöver i vallen ger mer spårämnen i fodret

18 september 2015

Både vallens sammansättning och odlingsplats påverkar koncentrationen av viktiga spårämnen i det färdiga grovfodret. Det visar en forskningsstudie som omfattar tre odlingsplatser i olika delar av Sverige.

Vallfodret är grunden för såväl nötkreaturens som fårens foderstat. Det tillgodoser energi, fiber och protein samt en stor del av de mineraler som djuren behöver för produktion och hälsa. Förutom makromineralerna som kalcium, fosfor, kalium, magnesium och svavel innehåller vallfodret en stor mängd mikromineraler(spårämnen). I denna studie analyserades spårämnena kobolt (Co), koppar (Cu), järn (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo) och zink (Zn).

Odlingsplatsen har betydelse

De tre odlingsplatserna var fördelade på Rådde i Älvsborgs län, Lillerud i Värmland och Ås i Jämtland. Försöksplatserna valdes på grund av skiftande innehåll av mikromineraler i marken. Försöket innefattade 5 olika arter i vallen: timotej, ängssvingel, rödklöver, vitklöver och cikoria.

Resultaten från de olika odlingsplatserna visade att vallfodret som odlades på jordar där mikronäringsämnena var mer lättillgängliga för växterna också hade ett högre innehåll av mikronäringsämnen. Halten av molybden visade sig ha den största variationen mellan odlingsplatserna.

Mer rödklöver - mer spårämnen

De slutsatser som drogs i försöken var att en ökad andel rödklöver i vallblandningen ger ett högre innehåll av spårämnen, men att jordart, pH, mineralernas utbredning och tillgänglighet har en stor inverkan på koncentrationen i vallfodret. På den odlingsplats som hade den största variationen av rödklöver (0-70%) fördubblades koppar-, kobolt- och järnkoncentrationen mellan den lägsta och högsta andelen rödklöver.

Försöket visade också att cikoria hade en generellt större koncentration av mikronäringsämnen medan timotej hade den lägsta.

Håll koll på spårämnena

En mjölkkos behov av järn och mangan uppfylldes oavsett rödklöverandel eller odlingsplats, medan kobolt, koppar och zinknivåerna var för låga för att motsvara behoven på alla odlingsplatserna. 

De kommersiella mineralfodersorterna innehåller oftast tillräckligt med spårämnen, men på vissa odlingsplatser uppstår brister som är viktiga att förebygga. När grovfodret skickas på näringsanalys bör även mineralämnena analyseras och oftast ingår då en analys på 10 till 14 mineraler.  Kobolt som är en viktig mineral för bildningen av B-vitamin och viktig för grovfodrets utnyttjande är oftast en tilläggsanalys. Förutom att ha koll på enskilda mineraler gäller det att se upp med förhållandet mellan mineraler där till exempel en hög halt av molybden kan förhindra upptaget av koppar.


Källa:  Lindström, Bodil and Frankow-Lindberg, Bodil and Dahlin, Sigrun and Watson, Christine A and Wivstad, Maria (2014). Red clover increases micronutrient concentrations in red clover. Field crops research. 169, 99-106 Läs hela rapportenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp