Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

växtskyddssprutarester av växtskyddsmedel i grundvatten

Foto:Janne andersson

Rester av växtskyddsmedel i grundvatten

15 september 2015

Vilken dos som använts och medlets inneboende egenskaper är viktiga faktorer som förklarar varför rester av vissa växtskyddsmedel men inte andra hittades i ytligt grundvatten. I djupare grundvatten som var mellan 40 och 60 år gammalt fanns dock inga rester av 150 analyserade ämnen visas i en ny rapport.

En grupp grundvattenforskare har bokstavligen gått på djupet för att ta reda på om det finns rester av växtskyddsmedel i både djupt och grunt grundvatten. Syftet var också att studera vilka faktorer som kan förklara att medel transporteras till grundvatten.

Studien gjordes i Vemmenhög i Skåne där det under 20 år samlats in mycket uppgifter om odlingen och tagits många prover varför det fanns stora samordningsvinster. Till sin hjälp installerade forskarna sju grundvattenbrunnar där den grundaste var fem meter djup och den djupaste 35 meter. Grundvattnet konstaterades vara mellan 40 och 60 år gammalt på platsen.

Inga växtskyddsmedel i djupt grundvatten

150 olika växtskyddsmedel analyserades i grundvattenproverna vid fem tillfällen men inga rester återfanns i det djupa grundvattnet. I det ytligare grundvattnet fanns rester, vilket även tidigare studier visat.

Högre dos ökade risken

En annan del av studien syftade därför till att förstå varför en del av de använda växtskyddsmedlen hittas i ytligt grundvatten och inte andra. Faktorer som preparatens egenskaper, nederbörd, spruttillfälle och geologi studerades.

Forskarnas slutsats var att den enskilt viktigaste faktorn var vilken dos som använts vid behandling av grödan. En högre dos i gram per hektar ökade risken för att hitta rester i grundvattnet. En annan slutsats var att de medel som inte hittades i grundvattnet hade egenskaper som gör att de bryts ner snabbare. Nederbörden har också betydelse och i denna studie visades att mycket nederbörd veckan före och månaden efter hade ett samband med de medel som inte hittades i grundvattnet. 

Under 100 år

Forskarna gjorde också en beräkning över risker för det djupare grundvattnet på 15-19 meters djup i ett hundraårsperspektiv. Den beräkningen gjordes för de båda ämnena isoproturon och bentazon. Svaret var att det är bara för det ämne som har sämst förmåga att binda till jorden, i detta fall bentazon, där det finns risk att det hittas på det aktuella djupet i ett hundraårsperspektiv.

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp