Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development

Foto: United Nations

Hållbarhetsmål ersätter millenniemålen

11 september 2015

I september ersätts FN:s åtta millenniemål av 17 hållbarhetsmål. Till skillnad från millenniemålen kommer de nya hållbarhetsmålen även att ställa stora krav på höginkomstländerna – bland annat när det gäller klimatåtaganden och hållbar konsumtion.

Millenniemålen, som antogs år 2000 och ska ha uppnåtts vid slutet av år 2015, ersätts vid årsskiftet med hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals, SDGs), även kallade utvecklingsmål, hållbara utvecklingsmål eller globala mål för hållbar utveckling. Dessa ska ha uppnåtts till år 2030. Hållbarhetsmålen kommer formellt att antas av FN:s generalförsamling på toppmötet Sustainable Development Summit 2015 mellan den 25 och 27 september i New York.

Det slutgiltiga dokumentet med de nya hållbarhetsmålen släpptes i augusti efter en två år lång förhandlingsprocess. Dokumentet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development innehåller 17 mål och 169 delmål.

Omfattar alla länder

Medan millenniemålen fokuserade på fattigdomsbekämpning och riktade sig främst till utvecklingsländerna, så kommer de nya hållbarhetsmålen att omfatta alla länder och ta ett helhetsgrepp på hållbar utveckling ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt hänseende. Och medan jordbruket inte alls nämndes i millenniemålen så får det en betydligt mer framträdande roll i de nya hållbarhetsmålen.

Mål för jordbruk, klimat och vatten

Av relevans för jordbruk, klimat- och vattenfrågor är bland annat målen:

Mål 2: Utrota hunger, uppnå matsäkerhet och förbättrad kost samt främja ett hållbart jordbruk

Mål 7: Säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla

Mål 12: Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Mål 13: Vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter

Mål 15: Skydda, återställa och främja en hållbar användning av ekosystem på land, hållbart förvalta skogar, bekämpa ökenspridning och stoppa markförstöring och hejda förlusten av biologisk mångfald.

Under 2016 kommer indikatorer att tas fram som gör att man ska kunna mäta hur väl målen uppnås. Millenniemålen då, hur gick det med dem? Ja, enligt Sida har de resulterat i stora utvecklingsframsteg i världen, som att den extrema inkomstfattigdomen har halverats jämfört med 1990. Dock lever fortfarande 1,2 miljarder människor i extrem inkomstfattigdom.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp