Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

världsvattenveckan i Stockholm

Tusentals besökare från hela världen kom till världsvattenveckan i Stockholm som i år firade 25-årsjubileum. Årets tema var Vatten för utveckling. Foto: Teresia Borgman

Hållbarhetsmål i fokus på vattenvecka

08 september 2015

Vattenfrågorna är högaktuella på ett globalt plan, särskilt mot bakgrund av klimatförändringarna med ökande förekomster av torrperioder och översvämningar. Det var tydligt när Världsvattenveckan firade 25-årsjubileum i Stockholm.

Årets pristagare av Stockholm Water Prize,  Rajendra Singhg

Årets pristagare av Stockholm Water Prize, indiern Rajendra Singh, fick priset för sitt arbete med traditionella metoder för att ta vara på regnvatten. Foto: Teresia Borgman

Veckan lockade 3 300 deltagare från 130 länder och erbjöd ett smörgåsbord av föreläsningar, seminarier, debatter och möjligheter till nätverkande inom vattenområdet. Årets tema Water for development föll väl samman med att FN nu i september kommer att anta 17 nya hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals, SDG) som ska ersätta de åtta millenniemålen (Millennium Development Goals, MDG) som antogs år 2000.

Pristagaren Rajendra Singh

Årets mottagare av Stockholm Water Prize var Rajendra Singh från Rajasthan i Indien, även kallad ”Waterman of India”. Han fick priset för sitt arbete där han återupplivat fem floder i Indien. Detta genom modernisering av traditionella metoder som gör att regnvattnet infiltrerar till grundvattnet istället för förloras genom avrinning, så kallade Rainwater Harvesting Systems. Det kan handla om strukturer som bromsar vattenflödet (check dams) och lagringstankar för regnvatten (johads).

Viktigt att arbeta tvärdisciplinärt

Återkommande på flera seminarier under veckan var uppmaningar om att olika expertgrupper måste sluta att isolera sig från varandra i diskussioner kring vattenfrågor, något som vissa uppgav är ett problem idag. Experter inom jordbruk, skogsbruk, energi, klimat, livsmedel, nutrition och vatten måste börja prata med varandra och arbeta över disciplinerna med vattenfrågorna, menade flera av föredragshållarna.

Landskapet i fokus

Några tydliga exempel på hur man kan arbeta ämnesövergripande gavs under ett av seminarierna som handlade om hur man kan utgå från landskapet i arbetet med vattenfrågor och hållbar utveckling. På seminariet Landscape approaches for sustainable development, water and land resource management gavs exempel på fallstudier i Rwanda och Laos där man arbetat utifrån ett landskapsperspektiv.

Vattenfrågorna i klimatavtalet

I samband med att veckan avslutades skickade SIWI med en hälsning till klimatförhandlarna inför Klimatkonferensen i Paris, den 30 november till 11 december. Detta för att säkerställa att vattenfrågorna blir grundligt integrerade i 2015 års globala klimatavtal. Avtalet som ska antas under året ska tillämpas från och med år 2020. Torgny Holmgren, verkställande direktör för SIWI, summerade rösterna från veckan:

– Vatten är det som binder samman alla aspekter av klimatförändringen. Klimatförändring är vattenförändring.

Temat för nästa års Världsvattenvecka mellan den 28 augusti och 2 september blir Vatten för hållbar tillväxt.


Text: Teresia Borgman

Mer information: Online-program med föreläsningar, länkar till relevanta rapporter och slutsatser: http://programme.worldwaterweek.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2019-05-16 av Alexander Regnér

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp