Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Tuffare regler för att minska fosforläckage i USA

Foto: Mårten Svensson

Tuffare regler för att minska fosforläckage i USA

25 augusti 2015

I Maryland, USA har diskussionen gått varm om hur fosforläckaget till Chesapeake Bay ska minskas. Med hjälp av ett fosforverktyg som Universitetet i Maryland har tagit fram har politikerna beslutat om stränga regler för att minska läckaget. Samtidigt införs generösa övergångstider och transportbidrag för att flytta stallgödsel från djurtäta områden.

I många länder finns det sjöar eller kuststräckor som är mer övergödda än andra och där det samtidigt pågår debatt om ansvar, åtgärder och kostnader. I Sverige var det så med Ringsjön i Skåne och Laholmsbukten i Halland under 1980 och 90-talet. I USA pågår en liknande debatt om Chesapeake Bay som är en del av östkusten i delstaten Maryland. Efter att stora reningsverk byggts ut med hjälp av en ”flush-fee”, en spolningsavgift för toaletter, riktas nu intresset mot åkermarken. Kycklinggårdar hamnar i extra fokus efter att delstatens motsvarande Jordbruksverk räknat ut att det finns ett överskott på 228 000 ton kycklinggödsel per år.

Nytt fosforverktyg lanseras

Universitet i Maryland har utvecklat ett fosforverktyg – PMT- Phosphorus Management Tool för att identifiera fält med stor risk för läckage. En viktig del av verktyget är att identifiera jordar med mycket högt fosforinnehåll där växterna inte har nytta av att mer tillförs. Andra delar i verktyget identifierar riskfaktorer som lutning och närhet till vattendrag.

Tuffare regler

Alla gårdar i delstaten Maryland som omsätter mer än 2 500 dollar måste upprätta en växtnäringsplan och analysera fosforinnehållet i jorden. Åkermarken delas in i tre klasser där spridning av stallgödsel tillåts i två av dem.

Att minska spridningen av stallgödsel kan medföra stora kostnader om djurhållningen måste minska för att det inte finns tillräcklig spridningsareal. Djuren är i hjärtat i gården och skapar lönsamhet. För att istället hjälpa till att flytta gödsel från gårdar med överskott till andra gårdar eller till andra användningsområden har det beslutats om ett transportbidrag på upp till 160 dollar per ton gödsel. En gård kan få högst 7 500 dollar per år i sådant bidrag. Ett annat hjälpmedel som tillhandahålls är en ”matchmaking”-tjänst som en slags gödselförmedling. En övergångstid på sex år till 2022 innan reglerna träder i kraft ska underlätta omställningen.

Goda exempel

Liksom Greppa Näringen i Sverige används också goda-exempel-metoden för att inspirera lantbrukare till att göra vattenvårdande åtgärder. Den vanligaste åtgärden hittills verkar vara att stängsla bort djuren från vattendragen. Då trampar de inte sönder kanten och skapar jorderosion. Andra lantbrukare har planterat träd för att stabilisera kanter, men även fånggrödor och reducerad jordbearbetning finns med som konkreta exempel. 

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp