Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

valldag på Götala

Foto: Carin Clason

Resultat från valldagen på Götala

23 juni 2015

Ett bra vallfoder är grunden för utfodring av såväl nötkreatur som får. Under valldagen på Götala kunde deltagarna ta del av resultat från avslutade, pågående och önskade forskningsområden om vall.

Våg på betet

I ett av försöken vägdes djuren kontinuerligt på betet för att larma om avvikande tillväxt. Foto: Carin Clason

Rödklöver är viktig i vallen och en bas för lokalproducerat protein, men den har en bristande uthållighet i långliggande vallar. Redan det första insåningsåret var rödklövern angripen av rotröta, kunde Nilla Nilsdotter-Linde, SLU, redovisa från försök.

I försöken undersöktes två sorter av rödklöver, vitklöver, käringtand och blålusern. Rödklövern gav trots de största angreppen av rotröta störst avkastning under de tre åren, men andelen rödklöver var markant lägre det tredje året. Ett råd som ges är att i mer långliggande vallar välja andra baljväxter som vitklöver, lusern eller käringtand, den sistnämnda passar dock bäst i 2-skördesystem.  I baljväxtdominerade växtföljder är det en fördel att alternera med vitklöver, käringtand eller lusern som lämpliga alternativ till rödklöver. Nilla Nilsdotter-Linde ser gärna att det resistensförädlas mot rotröta.

Håll koll på kalium

För att gödsla vallen rätt krävs analys av såväl vallens, markens som gödselns näringsinnehåll. Det finns mycket att tjäna på att göra rätt.  Kalium kan ofta bli begränsande och Linda av Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar, säger att en bra tumregel är att kaliumvärdet på foderanalysen bör ligga på minst 20 g/kg torrsubstans för att inte vara skördesänkande. Linda tipsade om att det finns mycket värdefull data om vallfoder på grovfoderverktyget.selänk till annan webbplats.

Foderanalys på gårdsnivå

Under många år har det talats om att ”enkelt” kunna analysera fodret i fält eller på foderbordet. Har vi kommit dit än? Bo Stenberg, SLU visade att för vallmaskiner har det hänt en hel del, där NIR-metoden (nära infraröd reflektans) kan förutsäga torrsubstans, NDF och råprotein i växande gröda.   Men för snabbanalys av det foder som serveras kor och ungdjur har det inte hänt så mycket. I studier av foder i plansilo blir skillnaderna i näringsämnena inte så stora, då fodret tas ut som ett snitt av det inlagda och här räcker oftast ett borrprov för analys.  Det är dock viktigt att följa upp torrsubstanserna under säsongen.

Precisionsodling i vall liknande den i spannmål kan ge fördelar för både lantbrukarens lönsamhet och minskande växtnäringsförluster och lägre klimatpåverkan, här finns mer att utveckla.

Parasitangrepp på bete

Övervakning av djurens tillväxt på betet, med automatisk/kontinuerlig vägning och larm för avvikande tillväxt skall testas i ett projekt på Götala. Projektet fokuserar i första hand på att upptäcka parasitangrepp på kalvar, men metoden kan utvecklas till att upptäcka andra orsaker till dålig tillväxt.

Det kommer även att utvärderas om mjölk/köttraskorsningar har större motståndskraft mot betesburna parasiter än renrasiga mjölkraskalvar. Katarina Arvidsson Segerkvist, SLU är ansvarig för projektet och den automatiska vågen Hencol OPV, fick Elmia Lantbruks Innovation Award 2015.


Läs mer om försöken med rödklöverlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Det finns också flera intressanta pågående och avslutade projekt på Götala som du kan läsa mer omlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp