Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Framtidens läckage av växtskyddsmedel

Foto: Janne Andersson

Framtidens läckage av växtskyddsmedel

28 april 2015

Varmare och blötare väder kan ge mer ogräs i framtiden och det kan ge ökad risk för förorening av grundvattnet med växtskyddsmedel. Det beskrivs i en ny SLU-avhandling med beräkningar för växtodlingen år 2070 – 2099. Men samtidigt utvecklas växtskyddsmedlens egenskaper till det bättre. 

Fredagen den 24 april presenteras en doktorsavhandling av Karin Steffens vid SLU i Uppsala. Ämnet är beräkningar av läckage av växtskyddsmedel vid ett förändrat klimat. De klimat som jämförts är det för perioden 1970 – 1999 med 2070 – 2099.

Klimatet spås som bekant bli både blötare och varmare i framtiden och det kan medföra mer ogräs och skadegörare. Att det regnar mer betyder också ökad avrinning av vatten. Modellen som heter Macro användes med försöksfältet Lanna i Skaraborg som utgångspunkt. Resultaten därifrån användes senare för att göra scenarieberäkningar för risk av förorening av grundvattnet i Skåne för åtta olika grödor och 37 herbicider. Scenarier gjordes där vallarealen halverades till förmån för ökad majsodling, vårsäd minskade kraftigt och höstsäd och höstraps ökade och ogrästrycket ökade med cirka 50 procent. Mycket som talar för ökad bekämpning alltså.

Mer grundvatten i fara

I utgångsläget beräknades att 35 procent av grundvattnet var i risk för att överskrida EU:s gränsvärde för växtskyddsmedel i vatten. Fem olika klimatprojektioner användes och resultaten varierade stort från att arealen åkermark där det finns risk för att EU:s gränsvärde för växtskyddsmedel i vatten överskrids i grundvattnet var bara 5 procent till att arealen istället var 47 procent. Det här gällde för en beräkning där bara klimatet ändrades, inget annat.

I en annan beräkning där både grödmixen ändrades så att ogräsen blir fler ökade istället riskarealen till 50 – 80 procent. I beräkningarna har det noggrant hållits isär vad som bara beror på ändrat klimat, vad som beror på att andra grödor kommer odlas och vad som beror på mer ogräs.

Karin Steffens summerar med att det verkar som att riskarealen kan komma att fördubblas från dagens situation. Det kallar hon för ett worst-case-bussiness-as-usual-scenario som kanske inte är sannolikt eftersom det i framtiden troligen inte kommer tillåtas att nya substanser registreras som har sämre miljöegenskaper än dagens.

Substansernas egenskaper ger stor osäkerhet

En stor del av avhandlingen handlar om att beskriva osäkerheter i beräkningarna. En av de största osäkerheterna i beräkningarna är egenskaperna hos de aktiva substanser som används följt av tidpunkten för bekämpning (höst vs. vår). Liksom växtskyddsmedlen har utvecklats de senaste 60 - 80 åren går det att tänka sig att de kommer att fortsätta utvecklas under de kommande 60 - 80 åren.

Oavsett de mycket stora osäkerheterna i att beräkna läckage av växtskyddsmedel för en period långt bort i tiden understryker Karin Steffens att det är viktigt att vara aktiv i att använda metoder för att motverka läckage för att skydda dricksvattnet Hon nämner flera av de metoder som kan ingå i EU:s IPM-direktiv, precisionsbekämpning och elektroniska varningssystem. Alla dessa saker blir särskilt effektiva för grödor där risken är förhöjd för läckage och hon nämner sockerbetor, ärter och höstraps som sådana grödor.


Källa: Steffens, K. (2015) Modelling Climate Change Impacts on Pesticide Leaching - Uncertainty and Scenario Analysis at Field and Regional Scales.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Doktorsavhandling. Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet.


Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp