Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Mjölkkor klarar sig med mindre fosfor

Foto: Janne Andersson

Mjölkkor klarar sig med mindre fosfor

21 april 2015

De flesta mjölkkor behöver inget extra fosfor i mineralfodret. Det visar två studier från Sverige och Danmark som testat effekterna av att sänka fosfornormen till mjölkkor.

I de flesta länder har fosfornormen till mjölkkor sänkts under de senaste tio till femton åren.  Nu studerar forskarna möjligheterna att gå ännu längre ner i fosforrekommendationerna.

Fosfor är ett livsnödvändigt mineral men utnyttjas dåligt av nötkreatur. Överskottet i deras foder hamnar i gödseln för att sedan bidra till övergödningen av vattendragen.  Det har funnits farhågor om att ett för lågt fosforintag skall påverka både foderkonsumtion och mjölkavkastning. I två olika studier visade de sig att kornas mjölkavkastning och foderintag inte påverkades trots att fosforintaget gick ner mot cirka 80 procent av fosfornormen.

Svensk studie

I ett nyligen avslutat svenskt projekt där korna fick 95 respektive 110 procent av det rekommenderade fosforintaget blev fosforbalansen hos korna i princip noll, de gjorde sig av med lika mycket fosfor som de fick i fodret. Det framkom ingen skillnad i blodplasmans eller våmvätskans fosfathalt och varken fodrets smältbarhet, kornas foderintag eller mjölkavkastningen påverkades.

Dansk studie

I en dansk studie var fosfortilldelningen mer extrem. Det testades en mycket låg fosfortilldelning under ett försök som omfattade tre veckor före kalvning till 36:e laktationsveckan.

Fosfortilldelningen reducerades från 3,4 g fosfor per kg torrsubstans (ts) till 2,8 respektive 2,3 g/kg ts. När fosforintaget gick ner till 2,3 g fosfor per kg ts, vilket motsvarade knappt 70 procent av normen, såg de en minskning av både foderintag, mjölkavkastning och mjölkprotein. En så låg tilldelning av fosfor kan därför inte rekommenderas. Däremot gav en nedgång till 2,8 g/kg ts eller cirka 80 procent av fosfornormen ingen minskning av mjölkavkastning eller mjölkprotein.

I Praktiken

För en svensk mjölkko ligger fosfornormen på 3,6 g fosfor per kg ts när kon mjölkar runt 35 kg ECM. I de flesta svenska foderstater är det svårt att komma ner till denna nivå i och med att allt mer rapsprodukter ingår i foderstaterna, vilket spär på fosforinnehållet. Rapsmjöl har ett fosforinnehåll på runt 14 g/kg ts jämfört med sojamjölet som har ett innehåll på cirka 7 g/kg ts.

Tidigare studier i Sverige har visat att 70 procent av korna i konventionell mjölkproduktion och 52 procent av korna i ekologisk produktion överutfodrades med fosfor (när cirka 30 gårdar undersöktes) räknat före en eventuell mineraltilldelning.

De flesta mjölkkor klarar sig med den fosfor som finns i foderstaten och mineralfodret bör ha en hög kalcium/fosforkvot.  Ett gott råd är att räkna på den fosfor som mjölkkorna får med fodret och att sedan välja rätt mineralfoder.


Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp