Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

köttdjur, dikor med kalv, övergödning

Foto: Janne Andersson

Halverat kväveöverskott med sänkt intensitet

17 april 2015

Genom att sänka intensiteten i uppfödning av dikor med kalv minskade överskottet av kväve med cirka 100 kg kväve per hektar och utlakningen mer än halverades. Det visar en Irländsk studie av en populär form av miljöersättning.

Det irländska lantbruket påminner om det svenska på flera sätt bland annat genom att de har mycket mjölk- och nötköttsproduktion och därmed en stor vallodling. Skillnaden är att vallodlingen ofta sker intensivt på Irland och att problemen med nitrat i grundvatten är större än i Sverige.

Det finns en populär miljöersättning i det irländska lantbruksprogrammet som kallas för REPS, Rural Environment Protection Scheme. Där ingår som ett villkor att tillföra mindre kväve. Från år 1994 och fram till 2006 hade 45 procent av det totala antalet gårdar på Irland anslutit sig till denna miljöersättning.

Två olika system testades

För att utvärdera effekterna av REPS har en irländsk forskargrupp provat hur uppfödning av dikor med två olika kväveintensiteter påverkar kväveläckaget. Den ena gruppen av dikor med kalvar hölls så att stallgödselmängden motsvarade 1,8 djur per hektar eller 210 kg organiskt kväve per hektar. Utöver gödseln från djuren tillfördes 220-245 kg kväve per hektar med mineralgödsel. I denna grupp provades både en och två ensilageskördar i olika försöksrutor.

I den andra gruppen som kallades för REPS hölls färre djur, motsvarande 1,4 djur per hektar eller 170 kg organiskt kväve per hektar.  Här tillfördes 114 kg kväve per hektar med mineralgödsel och det togs bara en skörd. I båda systemen betades återväxten. Försöket pågick under tre år där nederbörden varierade mellan 700 och 1 100 mm.

Stor skillnad i läckage

I det intensiva systemet med en skörd per år läckte det totalt 64 kg kväve per hektar under de tre åren som försöket pågick. I motsvarande system med lägre djurtäthet läckte det sammanlagt 15 kg kväve per hektar. En stor skillnad alltså. I det intensiva försöksledet med två skördar var det sammanlagda läckaget 71 kg kväve.

När forskarna istället uppmätte skillnaden som kvävebalans kunde de se ett större överskott i det intensiva systemet med cirka 100 kg kväve per hektar. Eftersom kvävegödslingen var högre och fler djur hölls per hektar skördades mer kväve. Men skillnaden var inte större än motsvarande 2-3 kg kväve per hektar mätt som levandevikt hos djuren. Resultaten i denna studie stämmer med liknande andra Irländska studier om kväveffektivitet i uppfödning av dikor och kalvar.

Forskarna sammanfattade rapporten med att REPS har visat tydliga effekter i form av minskat kväveläckage och att det kan vara grunden för en miljövänlig köttproduktion på Irland.


Källa: Effect of an agri-environmental measure on nitrate leaching from a beef farming system in Irelandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Richards, K.G.; Jahangir, M.M.R.; Drennan, M.; Lenehan, J.J.; Connolly, J.; Brophy, C.; Carton, O.T. Journal of Agriculture, Ecosystems & Environment , Volume 202 – Apr 1, 2015 

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp