Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Bättre miljö genom känd teknik

Foto: Janne Andersson

Bättre miljö genom känd teknik

15 april 2015

Alla produktionsgrenar i lantbruket kan minska sin miljöpåverkan och resursförbrukning, utan att produktionskostnaderna ökar, bara genom att använda redan känd kunskap och teknik. Så skriver JTI, SLU och SIK i en ny rapport från projektet Hållbara matvägar.  

Under 2012 till 2014 har ett tjugotal forskare från JTI, SLU och SIK undersökt hur utsläpp av försurande, övergödande, klimatpåverkande och giftiga ämnen kan minska för olika livsmedelsprodukter. De har bland annat genom metoden Livscykelanalys (LCA) studerat mellanmjölk, ryggbiff, bröd och kycklingkött.

Genomförbara åtgärder

Ett par av villkoren för studien var att de föreslagna förändringarna skulle gå att göra inom fem till tio år och inte medföra väsentligt högre kostnader för lantbrukaren. Jämfört med dagens odling och djurhållning gjordes tre utgångsscenarier där produktionen skulle optimeras för biologisk mångfald, för minskad övergödning och minskad klimatpåverkan.

Sköt om djuren

Att få djuren att producera mer är helt avgörande för minskad miljöpåverkan i scenarier med mjölk och kött. Lägre inkalvningsålder, lägre dödlighet, mindre karensmjölk och mindre foderspill är viktiga förbättringsområden som ger högre avkastning per djur och då behövs det färre djur för att få samma produktion vilket ger lägre miljöbelastning. Effektivitetsförbättringar i djurhållningen bygger till stor del på god djuromsorg och det förutsätter i sin tur hög kompetens hos djurskötarna.

Miljömålskonflikter går inte alltid att lösa

Studien identifierar också ett antal avgörande konflikter mellan miljömål. De två mest framträdande är att bibehållen eller ökad hävd av naturbetesmarker innebär mindre förbättringar för klimatpåverkan. Den andra är att minskad användning av kemiska bekämpningsmedel innebär mindre förbättringar för klimatpåverkan, försurning och övergödning. Forskarna skriver att det är svårt att lösa och det handlar om att val måste göras mellan miljömål.

Högre effektivitet ger bättre miljö

I rapporten ställer forskarna ställer sig frågan varför det inte har gjorts effektivitetshöjande åtgärder på fler gårdar då det skulle innebära en förbättrad ekonomi? De resonerar om att det kan finnas många skäl till att driva ett lantbruk och att många inte strävar efter största ekonomiska avkastning utan att det finns andra värden med i bilden. Men helt klart kan rådgivning spela en viktig roll här. 


Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp