Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Vattenrådgivning

Foto: Anuschka Heeb

Nya förslag på vattenåtgärder

02 april 2015

Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för vattenförvaltningscykeln 2015-2021 innehåller mer än bara åtgärder för att minska övergödningen av våra vatten. Flera förslag riktar sig mot fysisk påverkan i vatten på grund av människornas ingrepp. 

ViSS

Du kan gå in på VISS webbplats och lämna synpunkter fram till den 30 april då remisstiden är slut.

I jordbrukssammanhang innebär fysisk påverkan ofta påverkan som skett vid markavvattning - grävda diken, rätade vattendrag, invallningar, sänkta sjöar - eller vid vattenuttag för bevattning.

Vattenmyndigheternas nya förslag till styrmedelsåtgärd lyder: ”Jordbruksverket behöver ta fram vägledningar, ge rådgivning och verka för att minska påverkan från markavvattning och bevattningsuttag i vattenförekomster som inte följer eller riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för vatten”.

Återställa tidigare vattenförhållanden

Åtgärderna som föreslås är exempelvis restaurering av vattendrag, återmeandring, anläggning av våtmarker eller ekologiskt funktionella kantzoner. Effekten av dessa åtgärder blir ofta att vattennivån höjs, vilket i sin tur kan påverka jordbruket, eftersom produktionen är beroende av att marken är väl dränerad. Men produktionen kan i sin tur påverka hur det ser ut i vattnet. Därför behövs åtgärder såväl på fält, där vattnet lämnar fältet samt i vattendragen. För att förändringar för en bättre vattenmiljö kan göras på rätt sätt – såväl tekniskt som juridiskt - är det viktigt att förstå hur vattenanläggningarna fungerar och vem som ansvarar för dem.

Mer rådgivning

Om förslaget från vattenmyndigheterna går igenom innebär det att rådgivningen om vattenhushållning måste utvecklas. Markavvattningssamfälligheterna kommer i så fall att behöva spela en avgörande roll i åtgärdsarbetet framöver. Därför jobbar Jordbruksverkets vattenenhet med att öka kunskapen kring jordbrukets vattenanläggningar hos lantbrukare, markägare, rådgivare men även hos myndigheter.

Tyck till om ditt vatten

Om du är intresserad av att se vilka åtgärder som föreslås i vattendragen i din närhet kan du gå in på VISS Vatteninformationssystem Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och söka på ditt vattendrag. Vill du lämna synpunkter till Vattenmyndigheterna så kan du göra det till den sista april i ett webbformulär på VISS.


Text: Anuschka Heeb


Läs mer:                                                                   

Ladda ner boken ”Äga och förvalta diken och andra vattenanläggningar i jordbrukslandskapet” här på LRF:s webbplats www.lrf.selänk till annan webbplats

Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Är du intresserad av kurser till hösten? Har du förslag och önskemål kring kunskap som behövs? Hör av dig till oss på vatten@jordbruksverket.se


Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp