Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Övergödning, Östersjön

Foto: Lena Clarin

Vinn-vinn för kommuner och lantbrukare

17 mars 2015

Kommuner och lantbrukare har mycket att vinna på att samarbeta kring lösningar för att minska utsläppen av näringsämnen från jordbruket, skriver konsultföretaget The Boston Consulting Group i en ny rapport.

Lösningarna kan handla om att återcirkulera näringsämnen från Östersjön, sjöar och avloppsvatten i jordbruket. Ett exempel är Västerviks kommun där man för närvarande undersöker möjligheterna att använda vatten från övergödda vikar på jordbruksmark. Ett annat är det projekt i Södertälje som drivs i samarbete med en lantbrukare och där avloppsvatten från hushållen blir till gödsel i jordbruket.

Få kommuner är medvetna om problemen

Enligt rapporten är två tredjedelar av de cirka 1 500 kommunerna i de nio Östersjöstaterna fortfarande omedvetna om Östersjöns kritiska tillstånd eller saknar resurser för att hantera frågan. Endast ett fåtal kommuner arbetar strategiskt för att hantera övergödningen och andra kan lära av dem, enligt rapporten.

Kan skapa 900 000 jobb

Övergödningen av Östersjön ska inte enbart ses som ett problem, utan även som en möjlighet, menar rapportförfattarna. Genom ett mer aktivt miljöarbete och genom att stötta lokala initiativ skulle kommunerna bland annat kunna skapa 900 000 arbetstillfällen i regionen fram till år 2030, bland annat inom områden som turism, vattenteknologi och fastighetsindustri.

Kommunerna kan spela en viktig roll genom sin översikt och kunskap om området, vilka utsläppskällor som finns och sin möjlighet att koordinera initiativ och påverka lokala företag och medborgarna.

Rådgivning och information

Andra goda exempel som lyfts fram i rapporten är Greppa Näringens rådgivning och EU-projektet BERAS (Building Ecological Recycling Agriculture and Societies) som demonstrerar hur man genom en kombination av metoder inom ekologiskt lantbruk och konsumentinriktad information om medveten konsumtion (”Diet for a Clean Baltic”) kan minska näringsläckaget med upp till 80 procent. 

Samarbeten viktigt

För att nå fram till hållbara vinn-vinn-lösningar för både kommunerna och lantbruket är det viktigt med samarbete, respekt och öppen dialog, betonar rapportförfattarna. Det kan även vara värdefullt med samarbeten över kommungränserna eller mellan kommuner i olika länder. Östersjöinitiativet nämns som ett sådant exempel där 13 svenska kommuner samarbetar. Möjligheterna för kommuner att samarbeta med universiteten för att få tillgång till expertis nämns också.

Ett exempel är Västerviks kommun som samarbetar med Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. I dag samarbetar bara 35 procent av kommunerna i Östersjöområdet med universiteten, vilket gör det till ett område med stor potential.

Rapporten har skrivits på uppdrag av organisationen Zennström Philanthropies/Race for the Baltic.


Sidan uppdaterades 2019-05-17 av Alexander Regnér

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp