Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Catchment sensitive farming

Foto: Mårten Svensson

168 000 råd och 1,8 miljarder kronor gav renare vatten

10 mars 2015

Åtta års rådgivning och utbildning till 16 000 gårdar har lett till drygt 100 000 genomförda vattenvårdande åtgärder i Storbritannien. Och effekterna syns. Både fosforförluster och rester av växtskyddsmedel i vattnet har minskat, visar en statlig utvärdering av programmet.

Catchment Sensitive Farming (CSF) är namnet på ett miljöprogram som under åtta år riktat sig till lantbrukare i Storbritannien. Som namnet antyder är det inget allmänt miljöarbete utan handlar om vattenvård. CSF erbjuds lantbrukare i 79 utvalda avrinningsområden och i vart och ett av dessa finns en projektledare. Projektledaren samordnar arbetet som i huvudsak innehåller:

  1. Möten för lantbrukare, demonstrationer och fältvandringar.
  2. Enskild rådgivning på gården.
  3. Ekonomiskt stöd för vattenvårdande åtgärder på gården.
  4. Kurser för rådgivare.

Jordförlusten minskat mest

Projektets mest lyckade resultat ligger i minskningen av tillförseln av jord till vattendrag, alltså av erosion. I medeltal har tillförsel av jord till vattendrag minskat med 12 procent. Erosion och fosforläckage hör ihop och därför har även fosforläckaget minskat men inte lika mycket.

Minskningen av fosforkoncentrationen i vattendrag motsvarar 7 procent. 45 vattendrag beräknas ha nått målet i EU:s vattendirektiv om god status genom detta. I hela Storbritannien finns cirka 500 respektive 800 vattendrag som inte klarar målen om sediment respektive fosfor.

Även mindre växtskyddsmedel i vattnet

I sex vattendrag har det tagits prover för att mäta om projektet även har haft effekt på rester av växtskyddsmedel. Resultatet var att de senaste fyra åren av sju års arbete var antalet prover med en koncentration av substanser större än 0,1 mikrogram per liter halverat. Även den totala årliga belastningen av sju studerade växtskyddsmedel var halverad.

168 000 råd och 1,8 miljarder kronor

På de drygt 16 000 gårdarna gavs cirka 168 000 råd om konkreta åtgärder. Allt omsätts förstås inte i handling men 62 procent gjorde det vilket motsvarar drygt 100 000 genomförda åtgärder. En del av projektet utgörs av att det går att söka stöd för åtgärder på gården. De flesta åtgärder har gjorts utan detta stöd men sammanlagt har åtgärder för motsvarande drygt 1,8 miljarder svenska kronor bekostas av till hälften staten och till hälften lantbrukarna bara under de tre senaste åren.

I medeltal tre år efter rådgivningsbesök och utförd åtgärd har effekterna i vattendraget börjat synas, visar utredningen.  Utvärderarna skräder inte orden och skriver att effekten av CSF handlar om annat än renare vatten och nämner ett antal ekosystemtjänster som gynnats. 


Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp