Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

säker hanterin av växtskyddsmedel

Foto: Janne Andersson

”Minimala risker med rätt hantering”

27 februari 2015

Personer som utsätts för pesticider i sin arbetsmiljö har en fördubblad risk att drabbas av nervsjukdomar som Parkinsons sjukdom och ALS, enligt den vetenskapliga skriftserien Arbete och Hälsa. Men det går att skydda sig genom rätt hantering. 

– Det är den luftburna exponeringen för bekämpningsmedlen via aerosoler som är farligast, jämfört med om man exempelvis får medlet på fingrarna, säger Lars-Gunnar Gunnarsson, biträdande professor vid Institutionen för läkarutbildning vid Örebro universitet, som tagit fram rapporterna tillsammans med Lennart Bodin, forskare vid Karolinska Institutet.

Det går att skydda sig

Här i Sverige har riskerna med bekämpningsmedel minskat sedan regelverket för sprutcertifikat infördes och det regelverk vi har idag är tillräckligt, enligt Lars-Gunnar Gunnarsson.
– Riskerna är minimala om man följer reglerna och det gör de flesta, säger han.

Nervsystemet känsligt

Slutsatsen i de båda rapporterna är att det finns ett tydligt samband mellan exponering för pesticider och Parkinsons sjukdom respektive ALS.
– Anledningen till att nervsystemet är så känsligt för bekämpningsmedel, är för att nervcellerna inte byts ut och därför är mer utsatta för slitage än andra celler, förklarar han.

Det har ingen betydelse vilken typ avpesticider det handlar om.
– Alla typer stör oss ungefär lika mycket, säger Lars-Gunnar Gunnarsson.

Samband mellan arbetsmiljö och nervsjukdomar

I rapporterna går forskarna igenom vetenskapliga artiklar på engelska eller skandinaviskt språk som undersöker sambandet mellan faktorer i arbetsmiljön och nervsjukdomarna Parkinsons sjukdom respektive ALS (Amyotrofisk Lateral Skleros). Ett tjugotal av publikationerna, från länder som Kanada, USA, Tyskland, Sverige, Finland och Frankrike, berörde sambandet mellan Parkinsons sjukdom och exponering för bekämpningsmedel.

Viktigt regelverk i Sverige

Många av studierna som ingår i rapporterna speglar hur situationen såg ut tidigare. – Men det visar samtidigt på vikten av att dagens regelverk är relevant.
– Det sägs att de medel som kommit på senare år är snällare, men det här är lika viktigt nu, som imorgon, som om 30 år, säger Lars-Gunnar Gunnarsson. De här medlen är framtagna för att störa cellerna i levande organismer. Och vi är levande organismer.

Sträva efter lägsta möjliga nivå

I sitt slutord för rapporten om Parkinsons sjukdom skriver redaktörerna Kjell Torén, Maria Albin och Bengt Järvholm att:
”Det går inte att ange någon säker nivå för exponering av bekämpningsmedel, men generellt bör man sträva efter så låga nivåer som möjligt”.

De föreslår också att man övervakar exponeringen för vissa yrkeskategorier som arbetar med frukt och grönt, som anställda i handelsträdgårdar, växthus, plantskolor, frukt- och grönsaksodlingar och maskinstationspersonal. 


Källa:Systematiska kunskapsöversikter; 6. Epidemiologiskt påvisade samband mellan Parkinsons sjukdom och faktorer i arbetsmiljönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av Lars-Gunnar Gunnarsson och Lennart Bodin, Arbete och hälsa, nr 2014;48(1), Göteborgs universitet.

Systematiska kunskapsöversikter; 7. Epidemiologiskt påvisade samband mellan Amyotrofisk Lateral Skleros (ALS) och faktorer i arbetsmiljönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av Lars-Gunnar Gunnarsson och Lennart Bodin, Arbete och hälsa, nr 2014;48(2), Göteborgs universitet.

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Säker hantering av växtskyddsmedel

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp