Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Danmark har tuffaste miljöreglerna

Foto:Mårten Svensson

Tuffa miljöregler i Danmark

13 februari 2015

Danmark har hårdare miljöregler när det gäller bland annat gödningsmedel och val av gröda än grannländerna, enligt en jämförelse som gjorts av den danska rådgivningsorganisationen Seges. I undersökningen ingår Danmark och flera andra nordeuropeiska länder, däribland Sverige.

Carl Åge Pedersen

Carl Åge Pedersen

– Den viktigaste skillnaden är att ni i Sverige har en större tillit till bönderna och motiverar till ett ”gott lantmannaskap” medan man i Danmark ställer mer krav på lantbrukarna, säger Carl Åge Pedersen, chefskonsulent på Seges, som sammanställt jämförelsen.

– Generellt sett är de danska reglerna mycket mer restriktiva än den svenska. Dessutom är det fler saker som man straffas för om man bryter mot reglerna, säger han. I Sverige handlar det mer om stickprov och frivillighet.

Stora arealer jordbruksmark

Motiveringen till de strängare miljöreglerna i Danmark anger danska myndigheter ofta till att mer än 60 procent av arealen är uppodlad, uppger Carl Åge Pedersen. I Danmark tillsammans med Tyskland och Holland utpekas också 100 procent av arealen som nitratkänsligt område.

Jämförelsen innefattar länderna Danmark, Sverige, Tyskland, Holland, Polen, England och Skottland. Reglerna skiljer sig mycket åt mellan länderna.

Inte full kvävegiva

En annan regel som Danmark är ensamt om är när det gäller kvävetillförseln, vilken innebär att man endast får tillföra att 82 procent av den ekonomiskt optimala kvävegivan, en undergödsling som leder till stora ekonomiska förluster för danskt lantbruk, enligt Seges dokumentation.

– Inga andra länder har den här begränsningen, säger Carl Åge Pedersen. Hur stora de ekonomiska förlusterna är till följd av undergödslingen undersöks för närvarande vid Institutet för resursekonomi vid Köpehamns universitet och resultaten väntas under 2015.

För vissa grödor har Sverige faktiskt en lägre rekommenderad kvävegiva än Danmark. Exempelvis har vårkorn en rekommenderad kvävegiva på 105 kilo kväve per hektar jämfört med Danmarks 116 kilo kväve per hektar. Men den svenska nivån är endast en rekommendation.

Ett pågående arbete

Rapporten ska ses som en ögonblicksbild. Den tendens som ses är att reglerna kommer att stramas åt ytterligare i samtliga länder. Ambitionen är att hålla jämförelsen uppdaterad under kommande år i takt med att reglerna ändras.

Seges är det nya gemensamma namnet för de båda kunskapscentren Videncentret for landbrug och Videncenter for Svineproduktion som slogs samman från årsskiftet 2015. Seges ingår tillsammans med 30 andra rådgivningsverksamheter i DLBR (Dansk Landbrugsrådgivning).

Källa: Sammenligning af miljøregler I Danmark og nabolande med bilagan Benchmarking af miljørelaterede regler på markområdet fra og med 2015. Läs mer på www.landbrugsinfo.dklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp