Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Greppa Fosforn genom tvåstegsdiken

När den smala fåran i mitten inte räcker till rinner vattnet ut på de båda små flacka planen. Foto: Anuschka Heeb

Greppa fosforn genom tvåstegsdiken

17 december 2014

Greppa Fosforn är ett pilotprojekt inom Greppa Näringen som pågått i Östergötland, Västmanland och Halland sedan 2006. Syftet har varit att utveckla arbetssätt för att minska fosforförlusterna från jordbruket. Bland annat har effekterna av tvåstegsdiken testats.

I projektet Greppa Fosforn har vi praktiskt testat åtgärder för att påverka fosforförlusterna från åkermarken, bl.a. markkartering, anpassad gödsling, strukturkalkning, kalkfilterdiken och sist men inte minst anläggning av ett tvåstegsdike. Projektet samlar lantbrukare, forskare, intresseorganisationer och myndigheter med målet att minska övergödningsproblemen i våra vattendrag och i Östersjön. 

Tvåstefsdiket stoppar fosforn och bidrar till biologisk mångfald

Tvåstegsdike vid lågvatten - till vänster - och högvatten – till höger. Illustration: Karin Johannesson, Linköpings universitet

Tvåstegsdiken stoppar fosforn och bidrar till biologisk mångfald

Tanken med tvåstegsdiket är att skapa en form som liknar ett naturligt vattendrag med en lågvattenfåra och en terrass där vattnet kan breda ut sig.

- Anläggning av terrasser är särskilt lämpligt där det finns instabila dikeskanter. Terrassen bidrar till att stabilisera dikeskanten och hindra jord från att rasa ner i diket samtidigt som vattnet vid högvattenflöden breder ut sig över en större yta och vattenhastigheten och vattennivån sjunker. Partiklar som transporteras med vattnet kan sedan sedimentera på terrasserna, säger Anuschka Heeb, områdessamordnare för Greppa Fosforn i Östergötland. 

Etablering av växtlighet på terrasserna och i dikeskanten bidrar till att minska jorderosionen, sänka vattnets hastighet och fånga upp sediment, samtidigt som det blir ett grönt stråk i landskapet som ökar den biologiska mångfalden.

Tvåstegsdike är en åtgärd som föreslås få stöd som miljöinvestering för förbättrad vattenkvalitet i det nya landsbygdsprogrammet.

Mer information

Fredag den 19 december kl. 9:30 inviger landshövding Elisabeth Nilsson ett nyanlagt tvåstegsdike vid en träff ute i fält vid Hestad Gård, Skärkind i Östergötland. Pilotprojektet Greppa Fosforn avslutas den 31 december 2014.

Läs mer om Greppa Fosforn.

Du hittar mer information om tvåstegsdiken på Greppa Näringens webbplatslänk till annan webbplats


Sidan uppdaterades 2019-05-16 av Alexander Regnér

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp