Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Forskning för lantbrukare

Foto:Janne Andersson

Forskning för lantbrukare

09 december 2014

”Det är inte mycket nytta med forskning om den inte sprids och kommer till användning”. Så börjar beskrivningen av det norska tvärvetenskapliga projektet Agropro. I projektet ingår traditionella odlingsförsök men fokus ligger på bonden och rågivaren.

Agronomi för ökad matproduktion är den ”oneliner” som ska känneteckna projektet som ska pågå från 2013 till 2017. Målet är en ökad matproduktion men med minskad miljöpåverkan. För att förmedla forskningsresultat ut till lantbrukarna tänker man använda flera olika kanaler. Det är en kombination av markdagar, fältvandringar, tematräffar, odlingstävlingar, demogårdar, rådgivningsbrev, artiklar, filmer och att utse årets agronom i samarbete med tidningen Norskt Lantbruk. 

Markdag med fokus på växtföljder

På en av Agropros markdagar presenterades resultaten från ett 60-årigt fältförsök. År 1953 inleddes ett försök med fyra växtföljder: bara vårstråsäd, 3 år stråsäd och 3 år radväxter, 2 år vall och 4 år stråsäd och till sist 4 år vall och 2 år stråsäd.

Som väntat var markstrukturen sämre i försöksledet med bara stråsäd. Det visade sig särskilt under torra somrar då grödan där klarade sig sämre. Forskarna har också använt sig av att mäta flaggbladets storlek som markör. Och det visade sig att flaggbladet var 25 procent större respektive 70 procent större i växtföljden med två respektive fyra års vall.

Något förvånande var att i alla fyra försöken minskade mullhalten i marken – även i ledet med fyraårig vall, men det minskade minst.

Spannmål som tål markstress

Dålig markstruktur är en orsak till sänkt avkastning och i Agropro görs försök med olika slags alvluckring. Men mer spännande är att de scannar marknaden på sorter som klarar syrebrist och sedan gör fältförsök.

De har testat 138 sorter av korn och vete och 90 sorters havre. De har redan sett stor skillnad mellan sorter i hur bladen gulnar och tillväxten avtar men också skillnad i hur växten kan kompensera när stressen avtar igen.

Valltävling för mjölkbönder

Odlingstävlingar är ett sätt att locka till intresse och i Agropro görs en valltävling som samarrangeras av flera av lantbrukets organisationer. Sex mjölkbönder och deras rådgivare ingår från tre olika områden där mycket mjölk produceras. Under hösten och vintern 2014/ 15 ska vinnaren koras.

Agropro är inte slut med detta utan nya försök ska göras samt nya aktiviteter för lantbrukare. Bland annat ska de göra försök där överlevnaden av klöver i vallar ska studeras utifrån jordens pH. Det ska också göras försök med hur olika kalkningsmedel påverkar lustgasavgången från mark där vall odlas. 


Läs mer om projektet Agropro.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp