Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Odling av soja i Donau-området. Foto: Donau Soy

Sojaodlingen har en lång historia i Donau-regionen. Redan 1873 kom sojabönan till området från Japan och Kina. Foto: Donau Soja

Initiativ för ökad odling av soja i Europa

05 december 2014

Sedan ett par år tillbaka drivs ett initiativ i Donau-regionen för att öka den europeiska produktionen av soja.
– När konsumenter tänker på soja, vill vi att de ska tänka på lantbrukare som odlar soja i det här området och inte bara på GMO, skövlade regnskogar och globaliserade försörjningskedjor, säger Matthias Krön, vd för föreningen Donau Soja/Danube Soya.

Matthias Krön, vd Donau Soy

Matthias Krön

Föreningen Donau Soja grundades år 2012 som en oberoende, internationell och icke vinstdrivande sammanslutning öppen för företag och organisationer. Idag har föreningen över 160 medlemsorganisationer i 12 länder.

GM-frihet och hållbarhet

Föreningens huvudsakliga målsättning är att öka sojaproduktionen i regionen till 20 procent av majsproduktionen. Viktiga syften är bland annat att:

  1. återintroducera baljväxter i växtföljden för ett ekologiskt hållbart odlingssystem,
  2. öka lantbrukarnas inkomster och stödja de ofta fattiga lantbrukarna i området,
  3. säkerställa säker, GM-fri mat för konsumenter och andra aktörer, genom Donau Sojas kvalitetscertifiering och märkning av soja och livsmedel (även för animalieprodukter som ägg, mjölk och kött),
  4. öka självförsörjningsgraden av livsmedel och trygga livsmedelsförsörjningen samt
  5. knyta ihop jordbrukssystemen i öst och väst, som tidigare varit åtskilda av järnridån.

4 miljoner ton soja

Enligt Matthias Krön finns goda förutsättningar att odla soja i ett område som sträcker sig från franska gränsen till Svarta havet. Han uppskattar att här skulle kunna odlas över 4 miljoner ton soja, vilket motsvarar 1,5 miljoner hektar odlingsmark.

– Det är ganska realistiskt att vi kan uppnå de här volymerna inom de närmaste åren utan att tränga undan andra grödor. Skördenivåerna är fortfarande långt under potentialen i Central- och Östeuropa och här ligger fortfarande 1,8 miljoner hektar odlingsmark i träda.

Donau Bild: Wikimedia Commons

Donau. Bild: Wikimedia Commons

Vill skapa internationell standard

Målsättningen är att skapa en internationell handelsstandard för hållbar europeisk soja utifrån Donau Sojas kvalitetssystem och huvudkriterier för definierat geografiskt ursprung, GM-frihet och hållbarhet.

– Donau Soja letar nu även partners i de nordiska länderna som vill stödja produktionen och anskaffandet av europeisk soja, berättar Matthias Krön.

De har nyligen öppnat ett kontor i Serbien, där sojaanvändare erbjuds möjligheten att få kontakt direkt med sojaproducenter via så kallade ”proteinpartnerskap”.

– Sojaanvändare kan ”adoptera” en silo och ta emot soja från en grupp lantbrukare som följer Danube Soyas produktionsriktlinjer och får rådgivning från oss, säger Matthias Krön.

Certifierar 150 000 ton

Av årets skörd certifierar Danube Soya runt 150 000 ton.
– Många företag, allt från stora återförsäljare till lantbrukskooperativ, arbetar nu tillsammans för att bygga upp handelsflöden, logistik, öka utsädeskvaliteten och det agrara kunnandet, knyta samman sina kunskaper och bygga en plattform för hållbar europeisk soja. 


Läs mer om initiativet på www.donausoja.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp