Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Så kan rådgivningen bli bätter

Foto: Janne Andersson

Så kan rådgivningen bli bättre

02 december 2014

Varför når jag inte fram? Det har många rådgivare och myndighetspersoner funderat över. En orsak kan vara att rådgivaren oftast inte pratar om konkreta verksamhetsmål i lantbruket. Det visar en svensk studie där både internationell forskning sammanställts och tre lantbrukare följts under en längre tid.

I ett försök att bättre förstå hur lantbrukare fattar små och stora beslut inom växtodling och djurhållning har forskare gjort en studie. Det är ett samarbete mellan SLU i Skara och Högskolan i Skövde. Studien ger inte alla svar men ger exempel på förväntningar som lantbrukare har på rådgivare.

Missar helhetsperspektivet

En av synpunkterna från lantbrukarna är att rådgivningen ibland kan gå på tomgång och att det blir ungefär som vi gjorde förra året. Då har önskemålet varit att rådgivaren ska vara lite mer ifrågasättande och vassare.

En annan synpunkt är att rådgivningen missar helhetsperspektivet på gården genom att den blivit så specialiserad på enskilda grödor eller djurslag. Rådgivningen på de tre gårdarna rörde mest gödsling och växtskydd. När det gäller större beslut i företaget beskrevs rådgivningen istället ha en mindre roll. Det var vänner, släktingar, föreningar och förtroendeuppdrag som var viktiga i beslutet. 

Det här är viktigt att bli bättre på

Det finns flera slutsatser i rapporten och inte minst många tänkvärda citat från lantbrukarna. Nedan finns ett axplock av slutsatserna.

  • Rådgivaren pratar oftast inte om konkreta verksamhetsmål. Därför görs inte heller en tydlig uppföljning av ekonomi eller hållbarhet.
  • För att skapa en mer hållbar markanvändning på sikt behöver markkartor användas mer.
  • De datorsystem som används vid ekonomisk utvärdering är inte användbara för beslutsstöd vilket delvis förklarar varför många inte använder dem i större utsträckning.

Tre gårdar i Skaraborg

Tre gårdar som redan har individuell rådgivning av Hushållningssällskapet ingick i studien. De följdes under cirka 14 månader under år 2012-2013. Det var en ekologisk gård med mjölkproduktion, en gård med spannmål och grisar och en gård med bara växtodling. Sammanlagt gjordes 21 besök på gårdarna. När rådgivaren besökte lantbrukaren för att kolla grödor eller för att göra beräkningar vid köksbordet deltog en forskare. Forskaren antecknade, fotograferade, spelade in samtalet och höll sig passiv men ställde ibland frågor. 


Källa: Lindblom, J. & Lundström, C. (2014) Lantbrukarens beslutsfattande och lantbruksrådgivning – en förstudie. Institutionen för mark och miljö, Rapport 15, Sveriges Lantbruksuniversitet. Lär hela rapporten här…länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp