Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Integrerat växtskydd

Foto: Janne Andersson

Stor satsning på IPM-rådgivning och dricksvattenskydd

18 november 2014

I Danmark har man på bred front påbörjat rådgivning om integrerat växtskydd, IPM. Mellan 400 och 500 lantbruk får nu rådgivning. Samtidigt görs stora satsningar i danska kommuner för att förhindra förorening av dricksvattentäkter.

I Danmark används mycket grundvatten som råvatten för att producera dricksvatten. Det finns cirka 11 600 allmänna grundvattentäkter. Ibland stängs täkterna och det kan bero på flera orsake. Vid slutet av år 2012 var 22 täkter stängda på grund av rester av växtskyddsmedel. I 16 av dem berodde det på fynd av medel som inte används längre men som finns kvar i grundvattnet. I de övriga sex kunde vattenverksägaren inte redogöra för vilka medel som var orsaken till stängningen.

Vägledning för lantbrukare och rådgivare

Danska staten har gjort kartor över områden av särskild vikt för dricksvatten. I dessa ska kommunerna göra åtgärdsplaner. Därtill finns kartor där nitratförorening av grundvatten kan ske. För att lantbruket ska kunna medverka i processen och göra sig hörd har Videncentret för Landbrug tagit fram en vägledning. Där beskrivs hur den kommunala processen med att utforma en åtgärdsplan går till. Där finns också exempel på hur olika danska kommuner utgår från olika halter nitrat i grundvattnet för när de tycker att åtgärder ska göras. Det finns också en lista med exempel på konkreta åtgärder.

I Århus kommun planeras att köpa in mark till ett värde av 15-20 miljoner danska kronor för att plantera skog i vattenskyddsområdet. Men det  finns också många exempel på mindre drastiska sätt att skydda dricksvattnet.

IPM i Danmark

EU:s direktiv om integrerat växtskydd (Integrated Pest Management - IPM) ska förstås införas även i Danmark. Därför pågår utvecklingsarbete för hur det ska gå till. Bland annat har fem gårdar och två trädgårdsföretag valts ut som pilotgårdar. Under sex år ska olika metoder för bättre växtskydd prövas på pilotgårdarna för att, om det fungerar, kunna användas av andra. Men arbetet görs inte bara i liten pilotskala utan även på bred front. Mellan 400 och 500 danska lantbrukare och trädgårdsföretagare får nu rådgivning om integrerat växtskydd.

På Landbrugsinfos hemsida finns flera konkreta hjälpmedel. Bland annat det danska och brittiska poängsystemet för IPM och IPM-verktygslådan där det för varje gröda ges konkreta odlingsråd för bättre växtskydd.

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp