Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Oljerättika

Forskarna undersöker också effekterna av ”structurator” som är en typ av rättika som odlas i Nordamerika. Foto: Cecilia Linge

Fånggrödor mot markpackning

14 november 2014

Flera år med vårsäd i kombination med oljerättika som fånggröda kan råda bot på en jord med packningsskador. Det visar nya försök från Danmark där forskare försöker hitta odlingskombinationer med fånggrödor som gynnar mer än bara minskade växtnäringsförluster.

När det pratas om fånggrödor är det oftast i samband med ett minskat växtnäringsläckage, men det finns också andra positiva egenskaper som det inte pratas lika mycket om. I Danmark är intresset för fånggrödor väldigt stort på grund av deras lagstiftning om obligatoriska fånggrödor.  I projektet OptiPlant, vid Aarhus universitet arbetar man därför med ta fram kombinationer med spannmål och fånggrödor som ska gynna både miljön, kilmatet och lantbrukarnas ekonomi.

Fem år med oljerättika

I ett försök för att kunna visa på struktureffekten har vårsäd odlats fem år i sträck med oljerättika om fånggröda. Därefter mätte forskarna penetreringmotståndet i jorden, vilket ger en uppfattning om hur lätt grödans rötter och vatten kan tränga ner i jorden.

Resultaten visade att oljerättikan minskade penetreringsmotståndet, särskilt i plogsulan. Det fanns också fler markporer i plogsulan vilket gör att grödans rötter kan tränga längre ner i jorden.  Fler porer i marken är också bra för genomsläppligheten av vatten och minskar därmed risken för jorderosion vid kraftig nederbörd.

Nya sorter

Forskarna håller också på att undersöka effekterna av ”structurator” som är en typ av rättika som odlas i Nordamerika. Plantan har en mycket kraftig pålrot och nu ska man pröva om den har en god förmåga att tränga igenom kompakta jordlager. Målet är att hitta fånggrödor med starka pålrötter som kan tränga igenom packade jordar och som samtidigt har en bra tillväxt under hösten.

Biologisk istället för mekanisk

Liksom i Sverige kämpar många danska lantbrukare med plogsulor i jordarna. Enligt Lars Munkholm, forskare vid Aarhus universitet är en mekanisk uppluckring inte den bästa lösningen. Det går att luckra upp jorden, men den blir känslig för återpackning. Enligt honom är fleråriga grödor, som till exempel lucern, en mer effektiv lösning. Men det är också en ganska drastisk lösning för de flesta lantbrukare. För många kan istället vårsäd med en fånggröda vara en mer attraktiv lösning för att hålla god struktur på jorden.

Fånggrödor i Sverige

Även i Sverige uppmärsammas problemen med markpackning och kanske speciellt på gårdar där man odlar sockerbetor. Därför finns det ett fortsatt intresse för fång- och mellangrödor i Sverige även om stöden kommer tillbaka först 2016. 


Källa: Olieræddike gavner jordstrukturen. Läs hela artikeln här...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp