Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Minska utsläppen av växthusgaser från stallgödsel

Foto: Mårten Svensson

Ny skrift om klimatsmart hantering av stallgödsel

11 november 2014

Täckt gödselbehållare, låg temperatur vid lagring och snabb nedbrukning är några åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser från stallgödsel. Det och många fler praktiska råd kan du läsa i Greppa Näringens nya skrift ”Minska utsläppen av växthusgaser från stallgödsel”.

Minska utsläpp av växthusgaser från stallgödsel

I stallgödsel kan växthusgaserna metan och lustgas bildas genom mikrobiella processer som påverkas av tillgången till näring, syre, vatten, och temperatur. Genom att påverka dessa faktorer vid lagring och spridning går det därmed att minska utsläppen av växthusgaser.

Lena Rodhe, forskare vid Institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI, har sammanfattat den kunskap som finns om stallgödselhantering på uppdrag av Greppa Näringen.

Lagring

När det gäller lagring är det till exempel bra att ha så låg temperatur som möjligt för att minska utsläppen av metan. Rent praktiskt innebär det att försöka ha lite stallgödsel i lager under sommarmånaderna eller att kyla gödseln.

Ett plasttäcke över gödselbehållaren är också ett effektivt sätt för att minska utsläppen av metan.

Spridning

Utsläpp av lustgas från processer i gödslad mark har stor påverkan på klimatet. Åtgärder för att minska utsläpp av lustgas från marken är ungefär samma som för att minska kväveutlakning, det vill säga sprid gödsel när och där den behövs och undvik att ha kvar lättlösligt kväve i marken på hösten genom att anpassa givorna.

Snabb nedbrukning eller att använda myllningsaggregat kan gynna bildandet av lustgas. Men om man ser det ur ett helhetsperspektiv då man även tar hänsyn till kväveutnyttjandet, anser flera forskare att det ändå kan rekommenderas ur ett klimatperspektiv.

Nya tekniker

I Greppa Näringens nya skrift tar Lena Rodhe också upp klimataspekterna med rötad, surgjord och separerad stallgödsel. Alla teknikerna är bra för klimatet, men innebär också risker som du bör vara uppmärksam på.

För rötad gödsel är det till exempel viktigt med en snabb nedbrukning för att minska ammoniakavgången. Med surgjord gödsel måste pH ligga under 6 för att få en bra effekt på metanutsläppen vid lagring. Att separera gödseln till en fast och mer lättflytande del kan öka utsläppen av lustgas från den fasta delen, men genom täckning med plastduk går det att minska utsläppet.

Greppa Näringen har tagit fram flera skrifter i serien "Praktiska råd" som du kan hitta på hemsidan under Skrifter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp