Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Smart Farming

Foto: Smart Farming

Irländska lantbrukare ska spara pengar genom miljöåtgärder

11 november 2014

Med målet att minska övergödningen och klimatpåverkan från matproduktion och samtidigt spara 50 000 kronor per gård och år, har Irländska myndigheter startat kampanjen ”Smart farming”. För att nå målet har markens bördighet, grovfoder och bete samt att spara ström utsetts till tre fokusområden.

De Irländska myndigheterna har tillsammans med lantbruksorganisationer har startat en kampanj som påminner om Greppa Näringen. Budskapet är att använda gårdens resurser effektivare och därigenom både spara pengar och förbättra miljön. Ännu erbjuds inte så mycket individuell rådgivning som inom Greppa Näringen, istället ligger fokus på gruppträffar, seminarier och information med många konkreta räkneexempel via hemsida och broschyrer.

Bördighet istället för övergödning

Språkbruket till lantbrukarna handlar mer om markens bördighet än att minska övergödningen av vatten genom minskat växtnäringsläckage. Liksom i Sverige uppmanas lantbrukarna bland annat att markkartera sina jordar.  ”Den årliga kostnaden är bara 0,5 euro per tunnland och år” är en av de ”oneliners” som används för att illustrera hur billigt det är och att lantbrukaren kan spara 57 euro per hektar och år på en gård med höga P och K-tal i marken och med en djurtäthet av 2 mjölkkor per hektar.

Vall och foder i fokus

Irland är ett land med omfattande mjölkproduktion och därför odlas mycket vall. Liksom i Sverige är råden att bättre utnyttja gräset i den egna vallen i stället för att behöva köpa in soja och annat koncentrat. Smart Farmning-paketet innehåller många råd om betesstrategi och ett av budskapen är att betesgräs av hög kvalitet är fyra gånger billigare än koncentrat och att varje extra dag på bete kan minska kostnaden för att producera en liter mjölk med cirka 0,16 cent.

Spara el

Elkostnaden per liter producerad mjölk uppges vara i medeltal 0,005 cent i Irland. Motsvarande siffror finns för grisar och kyckling och lantbrukarna uppmanas att jämföra med dessa nyckeltal och se om de är bättre eller sämre. Gårdsenergiguiden är fylld med räkneexempel på hur mycket energi och pengar det går att spara genom att byta till andra lysrör, varvtalsstyrda motorer med mera.

Team av rådgivare sänds till gården

Till utvalda gårdar skickas ett team av jordbruks- och miljökonsulter där en omfattande genomgång görs av både växtnäring, foder och energifrågor. Genomgången görs både på gårdar med och utan djur. Gårdarna som väljs ut ska helst ligga i kluster för att utnyttja befintliga diskussionsgrupper. Målet med genomgången som kallas REA- Resource Efficiency Assessment är bland annat att spara gödnings, foder och energikostnader till ett årligt värde av 5 000 Euro (ca 50 000 kronor) per gård.

Läs mer om den Irländska kampanjen http://smartfarming.ie/index.phplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Greppa Näringen har gjort beräkningar på hur mycket pengar du kan spara genom olika åtgärder. Räkneexemplen kan du hitta i vår serie skrifter -  ”Har du räknat”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp