Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

En hållbar global animalieproduktion

Foto: Carin Clason

En hållbar animalieproduktion kräver spaning och utveckling

07 november 2014

Var skall animalieproduktionen bedrivas i framtiden och räcker foder, beten och andra resurser till för att föda djuren?  För att svara på dessa frågor måste vi veta vilka resurser som finns att tillgå i världen vad det gäller mark, vatten, icke förnybara resurser som bränsle och mineraler samt en hel del mer.

En effektiv användning av foderresurserna är nyckeln till en effektiv animalieproduktion och till livsmedelssäkerhet skriver två medarbetare vid FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO i en artikel.  De förutspår att dagens konsumtion av animaliska produkter kan komma att öka med 70 procent till år 2050 beroende på befolkningsutvecklingen. År 2012/2013 utfodrades cirka 790 miljoner ton spannmål till boskap, vilket motsvarade cirka en tredjedel av den globala spannmålsskörden.  Ökad efterfrågan på produkter från boskapsproduktion kommer att kräva en stor efterfrågan på foder, både spannmål, proteinfoder och grovfoder.

Enligt författarna är beredskapen dålig för att kunna förutse och planera för vad som krävs för att nå globala hållbara mål för mjölk- och köttproduktionen och de föreslår tre viktiga åtgärder.

1. Nationella eller regionala foder- och djuruppskattningar
De flesta utvecklingsländer har ingen eller dålig information om tillgängliga fodertillgångar. Därför behövs en utvärdering av nuvarande och framtida foder- och boskapsbehov för att både säkerställa livsmedelssäkerheten och att produktionen sker med minsta miljöpåverkan, men också för att produktionen skall bli lönsam. Arealer för grovfoder och betesmarker är oftast kända men uppskattningar om verklig och möjlig arealavkastning saknas ofta.

2. Pålitliga analyser för näringsinnehåll i foder
När säkra data på fodrets kemiska-, näringsinnehåll finns på nationell nivå kan det integreras i en internationell databas. I en databas kan också fodrets påverkan på klimatet och vattentillgången samlas för att bland annat vara underlag för forskning och politiska beslut.

3. Beskrivning av utfodringssystem
För att bland annat kunna minska boskapens klimatpåverkan och öka produktionskapacitet krävs information om utfodringssystem, kvalitet på foderprodukterna och uppgifter om fodertillgångar.  Idisslarnas utfodring har stor spännvidd jämfört med enkelmagade djurs uppfödning som är mer homogen och inte så beroende av växtodlingssäsong.

Hållbar livsmedelsproduktion kräver kunskap i alla led

Förutom data om vad som odlas eller kan odlas behövs information om hur mycket foder som inte når djuren, varför det kasseras och i vilken del av foder-livsmedelskedjan.  I artikeln föreslås att det upprättas system för nationell foderdatainformation som kan kopplas till ett globalt datasystem.  Om vi alla blir bättre på att samla och förvalta data om produktionen kan såväl producenter som forskare och politiska beslutsfattare skapa förutsättningar för en hållbarare och mer lönsam produktion.


Källa: Makkar, H.P.S and Ankers, P. 2014. A need for generating ound quantitative data at national levels for feed-efficient animal roduction. Animal Production Science 2014, 54, 1569-1574. Läs hela rapporten här... länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp