Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Fluglarver som proteinfoder

I projektet föder man upp larver från flugan Black Soldier Fly i ett kompostsystem och samlar in dem strax innan de ska förpuppas och utvecklas till flugor. Foto: Sara Eriksson

Larvmjöl - framtidens miljövänliga proteinfoder?

24 oktober 2014

Fluglarvskompostering kan ge högvärdigt protein och ett koncentrerat gödselmedel från matavfall och stallgödsel – samtidigt som produktionen är hållbar. Men fortfarande står många hinder i vägen för att använda insekter som djurfoder.

Svart soldatfluga

Foto: Stefan Diener

Potentialen för ett miljövänligt proteinfodermedel från fluglarver är stor. Det verkade deltagarna eniga om på det seminarium som nyligen hölls på ämnet ”Insekter som produktionsdjur i lantbruket – den nya flugan” av Kungliga skogs- och lantbruksakademien, Sveriges lantbruksuniversitet och Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI).

Kan ersätta soja- och fiskmjöl

Det protein som kan utvinnas ur svenskt avfall motsvarar 350 procent av den svenska fiskmjölsmarknaden, enligt Björn Vinnerås, docent vid institutionen för energi- och teknik vid Sveriges lantbruksuniversitet. Men mjölet skulle även kunna användas istället för sojamjöl.

Forskningsprojekt om fluglarvskompostering

Björn Vinnerås är en av forskarna i ett projekt om fluglarvskompostering vid Sveriges lantbruksuniversitet. I projektet föder man upp larver från flugan Black Soldier Fly i ett kompostsystem och samlar in dem strax innan de ska förpuppas och utvecklas till flugor, eftersom det är då de innehåller som mest protein. 

Protein och fett till foder

– Ur ett ton avfall, vilket är ungefär vad som produceras av 5 000 personer på en dag, kan man få ut ungefär 400 kilo kompost och 100 kilo larver ur det här behandlingssystemet. Det ger 16 kilo råprotein och ungefär 12 kilo fett som vi då kan använda som djurfoder till fisk, fågel och gris till ett värde av ungefär 500 kronor, Den koncentrerade gödselprodukt som produceras är värd cirka 200 kronor, sa Björn Vinnerås.

Många hinder och risker

Men i dagsläget finns många faktorer som sätter stopp för att fluglarvskompostering ska ta fart i det svenska lantbruket, bland annat stöd till biogasproduktion, lagstiftning, oro för att sjukdomar och föroreningar ska spridas via fluglarverna samt acceptansen hos både konsumenter och lantbrukare för att djuren utfodras med fluglarver – som i sin tur utfodrats med avfall.

Det behövs ett nytt tankesätt, trodde Hilda Runsten, expert på miljö och klimat på LRF.
– Helt plötsligt är det positivt med larver, något som vi absolut inte vill ha i närheten av någon animalieproduktion i vanliga fall, sa Hilda Runsten.   

Klassas som produktionsdjur

Ett annat problem är att fluglarverna klassas som produktionsdjur i Europa, enligt Björn Vinnerås.

– Man får inte ge produktionsdjur som foder till andra produktionsdjur, vilket är ett lagproblem. Dessutom ska produktionsdjur avlivas i ett kontrollerat slakteri, vilket också kan vara en härlig utmaning.


Källa: Powerpoint-presentationerna från seminariet finns på KSLA:s hemsida www.ksla.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mer information om projektet med fluglarver hittar du på www.slu.se/sproutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp