Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Drivkraften till förändring hos mjölkböner

Foto: Janne Andersson

Största drivkraften – omsorg om djuren

17 oktober 2014

Hänsyn till djuren, ekonomisk vinst och att förvalta marken är bland de största drivkrafterna. Det visar en enkätundersökning som gjordes bland skånska mjölkbönder med syfte att ta reda på vad som driver dem när de fattar beslut för gården.

Under 2013 gjordes en enkätundersökning för att ta redan på vad lantbrukare drivs av, vad de ser som viktigt när de fattar beslut och hur de ser på sig själva och sitt lantbruk. Enkäten skickades ut till ett hundratal mjölkbönder i Skåne, varav 48 stycken svarade. Storleken på lantbruket hos personerna som deltog i undersökningen varierade från över 300 kor till 50 kor eller mindre.

Grund till att fatta beslut

Lantbrukarna fick frågan om vad de väger in i beslut om verksamhetens framtid, till exempel i miljöfrågor. Högst rankades hänsyn till djuren, sen kom ekonomiska överväganden och på tredje plats fakta man tagit fram själv. De tidigare ägarna och andra lantbrukares åsikter visade sig inte ha särskilt stor betydelse i beslutsfattandet.  

Drivkrafter

Lantbrukarna i undersökningen frågades också om vilka deras drivkrafter var till att arbeta som lantbrukare. Här rankades också omsorg om djuren högst följt av att förvalta gården och marken och ekonomisk vinst. Omsorg om miljön hamnade betydligt längre ner på listan. Enligt rapportförfattaren, Kristian Stålne, kan det tolkas som att man har en närmare relation till djuren och att man i högre grad ser naturen som ett medel för att djuren och verksamheten ska må bra.  

Att den ekonomiska faktorn var viktig i alla beslut som handlade om gården, är egentligen inte så konstigt. Oavsett vilka värdegrunder som finns kan en verksamhet inte gå back under en längre tid.

Miljöutmaningar

En del av enkäten bestod av frågor som handlade om synen på miljö- och framtidsutmaningar och hur betydelsefullt lantbrukarna tyckte det egna miljöarbete var. I svaret kunde de välja mellan Sveriges matförsörjning, energiförbrukning och energiförsörjning, klimatpåverkan, läckage av kväve och fosfor, läckage av växtskyddsmedel och föryngring av lantbruket.

Alla frågorna rankades högt, men föryngring av lantbruket och läckage av växtskyddsmedel ansågs mest angeläget att lösa. När det gällde betydelsen av vad man själv kan göra rankades läckage av kväve och fosfor samt läckage av växtskyddsmedel högst, men lägre än hur angeläget man ansåg att det var.

Att man rankar sitt eget bidrag som lägre än angelägenheten är inte så konstigt, menar Kristian Stålne. Den första frågan formuleras från ett stort samhällsperspektiv och den andra mer personligt. Man kan ju inte lösa hela problemet på egen hand.

Drivkraft till förändring är ett projekt som pågått under 2013 i anslutning till Greppa Näringen, LRF, Skånesemin och Länsstyrelsen Skåne.


Källa: Stålne, K. (2013) Drivkraft till förändring – En studie om lantbrukares värderingar och drivkrafter till förändring i anslutning till rådgivning och miljöfrågor. Läs hela rapporten här…PDF

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp