Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

anlagd våtmark

Foto: Erik Karlsson

Ny film och bok om våtmarker

10 oktober 2014

Våtmarken renar vattnet från kväve och fosfor, men bidrar också till den biologiska mångfalden. Nu släpper Jordbruksverket en ny film som ska inspirera fler lantbrukare att anlägga våtmarker. Samtidigt släpps ”Praktisk handbok för våtmarksbyggare” i en ny reviderad upplaga.

I filmen får vi följa lantbrukaren Erik Levander på Gotland som berättar hur våtmarken gav gården ett lyft. Istället för ett svårbrukat och blött markområde har gården fått en vacker vattenspegel där hunden badar och barnen åker skridskor på vintern. Vilda djur som grodor och fåglar har redan hittat till våtmarken som anlades 2012.

När vattnet stannar upp i våtmarken händer det saker med både kvävet och fosforn. En stor del av kvävet omvandlas till kvävgas som stiger upp i luften. Fosforn däremot följer med jordpartiklarna ned till botten. På så sätt bidrar våtmarker till minskad övergödning i sjöar och hav.

Ny handbok

Boken Praktisk handbok för våtmarksbyggare släpps en ny reviderad upplaga. Ett av de nya avsnitten handlar om de växt- och djurarter som gynnas av våtmarker, ett annat om olika tekniska lösningar för utlopp från våtmarker.

Rådgivning om våtmarker

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning om att anlägga en ny våtmark men också om hur du underhåller befintliga våtmarker. Du kan läsa mer om rådgivningen på vår hemsida.länk till annan webbplats

För att boka en våtmarksrådgivning kan du kontakta din länsstyrelselänk till annan webbplats.

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp