Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Juris Cirulis, Jan-Christer Carlsson, Gerd Schuhmacher

Från vänster:Juris Cirulis, Jan-Christer Carlsson och Gerd Schuhmacher Foto: Mikael Eriksson

Hoppfullt om lantbrukare som greppar näringen

10 oktober 2014

Personliga möten och vackra miljöer kombineras med tekniska fakta i nya filmen Ripples on Baltic Waters. I filmen möter vi lantbrukare i Lettland, Tyskland och Sverige som visar hur de med aktiva insatser arbetar för ett renare vatten i Östersjön.

Filmens hjältar, lantbrukarna Juris, Jan-Christer och Gerd, gör alla insatser som är bra för både samhället och miljön. Vi möter lantbrukaren Gerd Schuhmacher som genomfört hela 30 olika miljöprojekt kring sin gård Radlandsichten i Tyskland. I området har han restaurerat våtmarker och vattendrag och omvandlat 350 hektar mark till olika ”ekologiska” områden som buffertzoner och extensiva gräsmarker.

”Tänket har förändrats”

– De senaste 50 åren har tänket inom lantbruket radikalt förändrats, säger Gerd Schuhmacher i filmen.

– Min generation lärde sig att sträva efter 100 procent produktion. Och det har naturen fått betala. Nu har vi möjligheten att rätta till den generationens misstag, säger han.

Föredrar naturlig rening

I filmen arbetar han med att gräva om en rak kanal och återskapa vattendragets meanderkurvor så att vattnet kan flöda i en långsammare hastighet genom landskapet och en större del av näringsämnena deponeras i jordbruksmarken.

– Att rena vattnet naturligt är alltid billigare än en anläggning, säger Gerd Schuhmacher.

”Gör nytta”

I filmen besöker vi även Hölö utanför Södertälje och den så kallade ”bajsreaktorn”, där avloppsslam från 400 hushåll blir till gödsel. Mjölk- och spannmålsproducenten Jan-Christer Carlsson är en av lantbrukarna som sprider den renade gödseln på sina åkrar.

– Det känns fantastiskt att driva en sådan här anläggning och känna att man gör nytta. Att man får tillbaka näringen till jordbruket och att vi inte smutsar ner våra sjöar i den omfattning som vi har gjort tidigare, säger Jan-Christer Carlsson.

Stort intresse

Projektledaren Anna Calo, Telge Nät, berättar hur hon föreläst om projektet för tusentals personer från alla kontinenter. Ett intensivt samarbete mellan Södertälje kommun, lokalpolitiker och Lantbrukarnas Riksförbund har varit viktigt för uppbyggnaden av anläggningen i Hölö.

Samverkan viktigt

– För andra som vill starta upp liknande kretsloppsarbeten så är just det här med samverkan nyckeln, säger Anna Calo.

– Man behöver sätta sig ner med de aktörer som är inblandade och det är viktigt att man redan från början har en dialog med lantbrukarna så att man vet vad de efterfrågar.

Årets Östersjöbonde medverkar

Vi träffar även Juris Cīrulis i Lettland, tillika årets Östersjöbonde, och besöker hans moderna och diversifierade gård med en biogasanläggning. Juris har även skapat en minivåtmark med ett sandfilter som renar gårdens vatten från näringsämnen och lösta partiklar.


Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp