Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

kalvar

Foto: Carin Clason

Var försvinner djuren innan de kommer till slakt?

03 oktober 2014

Av de nötkreatur som dog 2012 gick minst 18 procent inte till slakt. De föddes döda, självdog, avlivades eller kasserades vid slakteriet. Det innebär förluster för lantbrukets ekonomi och för klimatet.

Många kalvar förloras vid kalvning eller vid kalvens första månad men majoriteten av avlivade och/eller självdöda djur är äldre än 6 månader och utgör 85 procent av den förlorade slaktvikten, visade Jordbruksverkets rapport ” Förluster av svenskt nötkött inom primärproduktion och slakt”.

Minskade förluster – ökade intäkter

Utifrån rapportens siffror har vi räknat ut att de totala förlusterna motsvarar 220 000 ton koldioxidekvivalenter per år. Även om det skulle ske en minskning med 10 procent så motsvarar det drygt 2 procent av jordbrukets utsläpp i Sverige eller de årliga utsläppen från cirka 6 000 medelstora bilar.

Om vi minskar förlusterna med 10 procent och avräkningspriset antas vara 30 kronor per kilo blir det 73 miljoner kronor som kan hämtas hem. För den enskilda gården gäller det att hålla koll på när djuren dör och varför.

Viktigt med djurhälsa

Orsakerna till att djuren inte kommer till slakt kan bero på att djurhälsan måste förbättras eller att stallmiljön kräver förbättringar. Bland mjölkbesättningar har det visat sig att andelen mjölkkor som dör eller avlivas i besättningarna har ökat under de senaste åren.

Det är stor variation mellan raser, kvigor och stutar och olika uppfödningsmodeller vilket gör det svårt att addera förlusterna i olika uppfödningsintervall, visar rapporten.

Osäkra siffror för kalvarna

Närmare 100 000 djur kom inte till slakt år 2012 och det motsvarade cirka 24 000 kilo levande vikt. Dödfödda kalvar utgör cirka 28 procent av antalet djur som inte kan utnyttjas som livsmedel, men det är mindre än 5 procent av den vikt som förloras. Denna siffra är dessutom mer osäker än övriga då det inte är krav på att rapportera dödfödda kalvar.  

Svinn i hela matkedjan

Det har tidigare gjorts studier av hur stora förlusterna är av matavfall i handels- och konsumtionsledet. Totalt slängs drygt 1 miljon ton matavfall i Sverige. Men redan i primärproduktionen uppkommer förluster. Inom jordbruket produceras cirka 400 000 ton mat per år som inte lämnar gårdenKälla: Förluster av svenskt nötkött inom primärproduktion och slakt (2012) Jordbruksverket.  Rapport 2014:07 Läs hela rapporten här…länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp