Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Flytgödselspridare skonsammare mot vägen än lastbil

I testet kördes det parallellt med vägkanten med halva däckbredden utanför asfaltskanten, en nivå ungefär 7 centimeter under asfalten. Det visade sig att trycket på vägkanten inte blev högre än när däcket kördes med hela bredden på asfaltsvägen.

Flytgödselspridare bevisat skonsammare än lastbil

26 september 2014

Flytgödselspridare med breda lågtrycksdäck ger ett tryck på vägen som är cirka 40-60 procent lägre än trycket från lastbilar. Det visar nya tester som genomförts av danska serviceinstitutet Agrotech.

Avtryck från lastbilsdäck

Avtryck från en lastbil.

Den nya undersökningen visar också att flytgödselspridarnas däck inte belastar vägkanterna med ett högre tryck än på själva vägen, när de körs ute på kanten. Detta eftersom de breda lågtrycksdäcken är så flexibla att de ”fäller sig ut” över kanten och hela däckytan trycker fortfarande mot marken. Därför ökar inte trycket på asfalten.

Dispens för breda däck

Testet gjordes mot bakgrund av att den danska Trafikstyrelsen år 2011 beviljade dispens för flytgödselfordon med upp till 10 tons axeltryck på upp till tre axlar. Detta under förutsättning att fordonet är utrustat med minst 65 centimeter breda däck, att däckmönstrets yta utgör minst en tredjedel av däckets yta och att däcktrycket är högst 3 bar.


Actryck från ett däck på en flytgödselspridare.

Avtryck från en flytgödselspridare.

75 procent med dispens

Dispensen gäller enbart för statliga vägar i Danmark, medan man för kommunala vägar måste söka dispens i varje enskild kommun. Anledningen till dispensen är att Vägdirektoratet uppskattat att den inte ger ett ökat vägslitage jämfört med motsvarande transport med lastbil. Många kommuner har sett positivt på dispensansökningar och så mycket som 75 procent av all flytgödsel i Danmark har kunnat köras med flytgödselspridare som beviljats dispens för upp till 10 tons axeltryck.

Beräkning i skymundan

Under 2012 presenterades en rapport från teknikkonsultföretaget Grontmij på uppdrag av asfaltsindustrin. Den visade att vägslitaget fördubblades när axeltrycket ökade från 8 till 10 ton. I rapporten fanns även beräkningar som visade att gödselvagnar med dispens belastar vägen mindre än lastbilar, en beräkning som dock hamnat i skymundan, enligt uppdragsgivarna bakom den nya Agrotech-rapporten.

Bra alternativ på vägarna

Gruppen bakom den nya studien menar att det fanns felaktiga antaganden i beräkningarna från Grontmij. Exempelvis gjordes de beräkningar som visade ett fördubblat vägslitage utifrån en flytgödselspridare med så kallade supersingle-däck. De nya tester som gjorts av Agrotech visar nu tydligt att flytgödselspridarna, även vid körning med 10 tons axeltryck, är skonsamma mot vägarna jämfört med motsvarande lastbil och därmed ett bra alternativ på kommunala vägar, skriver gruppen i pressmeddelandet.


Text: Teresia Borgman
Foto: Jørgen Pedersen, Agrotech

Källa: Pedersen, J. (2014) Test af tryk under dæk – Opmåling af kontaktfladeareal under dæk og beregning av specifikt tryk i kontaktfladearealet. Agrotech. Läs hela rapporten här...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp