Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

flytgödselspridning med släpslangsramp

EU-domstolen fäller Frankrike för att bland annat ha angett felaktiga uppgifter om hur mycket kväve olika djurslags gödsel innehåller, vilket kan ha medfört att för mycket kväve har spridits per hektar. Foto: Mårten Svensson

Skärpta stallgödselregler att vänta i Frankrike

09 september 2014

Franska lantbrukare har skärpta stallgödselregler att vänta efter en ny dom i EU-domstolen. Frankrike och EU-kommissionen har länge varit oeniga om hur nitratdirektivets regler ska gälla. Till slut tog kommissionen ärendet till domstol och vann på i stort sett alla punkter.

Frankrike är ett av EU:s största jordbruksländer. I delar av Normandie och Bretagne är djurhållningen intensiv och området har länge varit i fokus för näringsläckage och nitrat i grundvatten. Frankrike och kommissionen har också under lång tid varit oense om införandet av EU:s nitratdirektiv och nu har landet fällts i domstol på en rad punkter för att inte ha infört direktivets regler fullt ut.

Otydliga krav på lagringskapacitet

En av de saker som upprört kommissionen är att franska lagar inte tillräckligt tydligt talar om för lantbrukarna vad den minsta lagringskapaciteten för djurens gödsel är. I stället används i dag ett beräkningsprogram. Men det tycker EU-kommissionen inte är tillräckligt. I stället vill de att, som för övriga länder, det ska stå ett antal månader eller veckor i föreskrifterna. Kommissionen föreslår krav på minst fem respektive sex månaders lagringskapacitet i olika franska regioner. EU-domstolen håller inte riktigt med utan tycker att beräkningsprogrammet är bra och att det till och med kan räcka med fyra månaders lagringskapacitet i länen vid Medelhavet.

Däremot fälls Frankrike för att tillåta lagring i stuka under så lång tid som tio månader. Lagring i stuka är tillåtet men domstolen tycker att tio månader är för länge och att lantbrukare måste anteckna när stukan påbörjades så att tidsperioden kan kontrolleras.

Felaktiga kvävemängder har angetts

Frankrike fälldes också av EU-domstolen för att de angett felaktiga uppgifter om hur stor mängd kväve som finns i olika djurslags gödsel. Dessutom tycker kommissionen att överdrivna uppgifter om ammoniakavgång använts. Om för hög ammoniakavgång beräknats betyder det att den kvarvarande mängden kväve i stallgödseln är högre än vad som angetts och att det i sin tur kan leda till att mer än 170 kilo kväve per hektar (som är en gräns i nitratdirektivet) från stallgödsel spridits ut.

Spridning på lutande och frusen mark kritiseras

Domstolen fäller också Frankrike för att de inte tillräckligt tydligt angett när spridning av gödsel på lutande mark är förbjuden. I dag tillåts också spridning av all slags gödsel på morgontjäle och det har kritiserats av kommissionen. Nu har domstolen sagt ifrån och det måste ändras. Domstolen skriver att i själva verket är risken för kväveläckage vid tö- och fryscykler redan förhöjd från början eftersom dessa snabba temperatursvängningar ökar markens egen kvävefrigörelse – mineraliseringen.

Spridning av fastgödsel har hittills tillåtits på ”vanlig” frusen mark och inte bara på morgontjäle och även det måste Frankrike upphöra med. Även de vanliga höst- och vinterspridningsförbuden för stallgödsel anses vara alldeles för korta och måste förlängas.


Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp