Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Bild på en växtnäringsbalans

Växtnäringsbalanser är ett viktigt verktyg för att bli medveten om och minska växtnäringsförluster från gården.

Ny webbtjänst förenklar för lantbrukaren

24 juni 2014

Greppa Näringens webbplats har fått flera nya funktioner, bland annat Greppa Näringens Mina sidor. De nya funktionerna gör det enklare för lantbrukaren att ha en bra överblick över gårdens växtnäringsbalanser och planera vilka rådgivningsbesök hon eller han vill ha i Greppa Näringen.

Nu kan lantbrukaren med hjälp av sin e-legitimation logga in och se alla växtnäringsbalanser för gården, både de som gjorts av Greppa Näringens rådgivare och de som lantbrukaren gjort själv via Greppa Näringens webbplats.

Det nya webbverktyget är enkelt att använda och har ett modernt utseende. Det är lätt att göra nya växtnäringsbalanser, antingen från start eller med en av de gamla som utgångspunkt. All dokumentation samlas på ett ställe. Lantbrukaren får tillgång till sin rådgivningsplan med planerade rådgivningsbesök och en lista över rådgivning hon eller han redan har fått.

- Vi är övertygade att de nya funktionerna under Greppa Näringens Mina sidor kommer att underlätta administrationen för dig som lantbrukare i arbetet för ett mer resurseffektivt jordbruk. Alla uppgifter samlas i ett lättarbetat verktyg och du slipper skriva ut och hålla ordning på papper. Du får en bra överblick över gårdens miljöframsteg och underlag för fortsatt arbete framåt, berättar Stina Olofsson, projektledare för Greppa  Näringen.

En växtnäringsbalans är skillnaden mellan tillförd och bortförd växtnäring, oftast räknat under ett år. Det är den växtnäring som riskerar att läcka från åkermarken till sjöar och vattendrag och bidra till övergödningen av Östersjön. I svensk miljörådgivning görs balansen oftast "vid gårdsgrind". Då mäter du flödet till gården med insatsmedel, kvävenedfall och kvävefixering och från gården med produkter.

Besök oss på Borgeby Fältdagar

Greppa Näringen finns på plats under Borgeby Fältdagar 25-26 juni. Då kommer vi presentera alla nya spännande funktioner på www.greppa.nulänk till annan webbplats. Kom och prata med oss i Jordbruksverkets tält bredvid mattältet, plats L42!

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp